Strona główna / blog / Automatyzacja procesów biznesowych w sektorze farmaceutycznym
Automatyzacja procesów biznesowych w sektorze farmaceutycznym

Sektor farmaceutyczny to niezwykle ważny i szybko rozwijający się element gospodarki. Podobnie jak w innych branżach, coraz większą rolę odgrywa w nim automatyzacja. Dowiedz się więcej o korzyściach i wyzwaniach, które z tego wynikają!

Znaczenie branży farmaceutycznej w dzisiejszym świecie

Branża farmaceutyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu i kluczowy czynnik w gospodarkach rozwiniętych państw.

Według raportu Eubioco wartość dystrybucji farmaceutycznej leków i parafarmaceutyków w Polsce wyniosła w 2021 roku 56 miliardów złotych w cenach brutto. Stanowiło to wzrost o 8% rok do roku. Co więcej, nasz krajowy rynek farmaceutyczny wytwarza część produktu krajowego brutto o wartości 7,3 mld euro (ok. 32 mld zł), co stanowi 1,33% PKB.

Co daje automatyzacja w przemyśle farmaceutycznym?

Ze względu na rosnącą konkurencję i konieczność rozwoju coraz więcej firm z sektora farmaceutycznego zaczyna automatyzować wiele procesów biznesowych.

Możliwości automatyzacji to między innymi:

 • poprawa wydajności, jakości i niezawodności procesów produkcyjnych;
 • dostosowanie się do rygorystycznych wymogów prawnych;
 • integracja i wymiana danych między różnymi systemami informatycznymi - zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi;
 • rozwój nowych produktów i usług - wsparcie badań klinicznych oraz opracowywania formuł leków.
ilustracja medycyna

Badania i rozwój

Automatyzacja przyspiesza analizę dużych zbiorów danych klinicznych, demograficznych, laboratoryjnych i genetycznych. Do wykrywania istotnych wzorców wykorzystuje się zaawansowane metody statystyczne, uczenie maszynowe i sieci neuronowe. Znacznie przyspiesza to proces badań nad nowymi lekami.

W dziedzinie eksperymentów automatyzacja ułatwia wykonywanie różnych zadań, eliminując ludzkie błędy i wpływ czynników środowiskowych. Dzięki zaawansowanym technikom statystycznym i matematycznym pomaga ona w planowaniu eksperymentów. Nie tylko znacznie usprawnia to cały proces ich przeprowadzania, lecz także redukuje koszty.

Zautomatyzowane narzędzia opierają się na analizie danych demograficznych, epidemiologicznych, dostępności leków, zapasów i innowacji. W związku z tym technologia informatyczna i sztuczna inteligencja są wykorzystywane do efektywnego zarządzania rynkiem farmaceutycznym.

Między innymi tego typu działania wprowadziliśmy dla Teva Pharmaceuticals, jednej z największych na świecie firm farmaceutycznych, dla której stworzyliśmy system do symulacji zysków ze sprzedaży leków generycznych, narzędzie wspomagające proces ustalania ceny leków generycznych, w odpowiedzi na zapytania klientów oraz aplikację do analizy danych finansowych, trendów i wpływu poszczególnych klientów na zyski.

Wpływ automatyzacji na sprzedaż i marketing

Automatyzacja procesów znacznie usprawnia również sprzedaż i marketing:

 1. Do badań rynku i ustalania cen wykorzystuje się narzędzia takie jak Google Trends, SEMrush czy Price2Spy. Pozwala to lepiej poznać potrzeby klientów i konkurencji. Można też podejść podobnie jak firma Teva Pharmaceuticals, dla której stworzyliśmy zaawansowany system wspomagający cały proces ustalania ceny leków.
 2. Canva, Prezi oraz Slidebean pozwalają szybko tworzyć prezentacje sprzedażowe i profesjonalne materiały reklamowe. Proces w tym zakresie może zostać zautomatyzowany jeszcze bardziej. Stworzony system może bez udziału człowieka gromadzić wiele danych z innych systemów działających w firmie, a później automatycznie, w ramach przygotowanych szablonów tworzyć gotowe prezentacje sprzedażowe.
 3. Taxamo, Sovos i Avalara znacznie usprawniają przygotowanie raportów do oficjalnych instytucji - unika się dzięki temu błędów i kar za nieprzestrzeganie przepisów.
 4. Slack, Trello czy Guru doskonale sprawdzą się do gromadzenia i dystrybucji wiedzy lekarzom i farmaceutom w ramach wewnętrznego ekosystemu. Niektóre firmy, na przykład AbbVie decydują się na usprawnienie tego procesu realizując dedykowane rozwiązania do zarządzania wiedzą, idealnie dopasowane do istniejących procesów. Zbudowany przez nas wewnętrzny system Biopso to kompendiów wiedzy dla pracowników służby zdrowia, którzy w jednym miejscu mają dostęp do informacji na temat leczenia chorób skóry.
 5. Automatyzacja marketingu i komunikacji za pośrednictwem takich narzędzi jak Google Ads, Facebook Ads czy LinkedIn Ads pomaga dotrzeć do docelowej grupy klientów i poprawić wyniki sprzedażowe. Ponadto, dedykowane systemy mogą znacznie usprawniać pracę działu marketingu oraz sprzedaży, automatyzując wiele powtarzalnych zadań, obarczonych błędem ludzkim. Często również stanowią dodatkowe narzędzie, podnoszące efektywność tych działów. Dobrym przykładem jest tutaj stworzony przez nas od podstaw system Magic SMS, używany przez m.in. firmę Adamed, czy Polfa Tarchomin, stanowiący automatyzację i rozszerzenie komunikacji z wykorzystaniem wiadomości SMS o możliwość wysyłanie wysokiej jakości filmów, dołączanie wielu rodzajów materiałów czy przeprowadzanie ankiet.

Automatyzacje można realizować na różne sposoby, zarówno wykorzystując dostępne narzędzia abonamentowe, rozwiązania typu enterprise czy tworząc dedykowane rozwiązania, dopasowane do procesów danej firmy. Wszystkie rozwiązania mają plusy i minusy, ale warto pamiętać, że używanie rozwiązań typu SaaS (software as service), może rodzić problemy w kwestii wycieku danych poza firmę, wysokich stałych kosztów lub braku dostosowania do specyficznych potrzeb. Rozwiązaniem tych problemów może być dedykowane oprogramowanie działające w wewnętrznej infrastrukturze.

Masz pomysł na projekt z branży healthcare? Pomożemy Ci go zrealizować.

Zautomatyzowana produkcja farmaceutyków

Automatyzacja zwiększa wydajność i precyzję procesów produkcyjnych. Dzięki temu firmy mogą szybko zaadaptować się do zmieniających się warunków i rozsądnie wykorzystać swoje zasoby.

Zaawansowane modele i technologie analityczne pozwalają zoptymalizować warunki produkcji, a w efekcie - odkrywać nowe substancje i formy leków. Z kolei automatyczne systemy monitorujące i kontrolujące zapewniają zgodność z regulacjami. Narzędzia wykonują szczegółowe pomiary fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości, by zagwarantować bezpieczeństwo każdego produkowanego leku.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Automatyzacja w zarządzaniu łańcuchem dostaw leków przynosi wiele korzyści:

 1. Monitorowanie i dostarczanie leków tam, gdzie są one potrzebne, poprzez wykorzystanie systemów śledzenia i identyfikacji, takich jak kody kreskowe, RFID czy blockchain. Zapewnia to pełną przejrzystość i kontrolę nad przepływem leków.
 2. Zarządzanie terminami ważności leków za pomocą systemów, które uwzględniają daty ważności, partię i lokalizację leków. Ogranicza to straty i zapewnia pacjentom bezpieczeństwo.
 3. Ograniczenie obrotu fałszywymi lekami poprzez zastosowanie systemów weryfikacji i autoryzacji leków, takich jak kody kreskowe, znaki wodne, hologramy i nanocząsteczki, które pozwalają na identyfikację oryginalnych leków oraz eliminację podróbek.

Jednym ze sposobów na ograniczenie obrotu podrabianymi lekami, może być zastosowanie technologii blockchain. Przeczytasz o tym w tym artykule.

ilustracja medycyna

Monitorowanie bezpieczeństwa leków

Zautomatyzowane procesy ułatwiają monitorowanie skutków ubocznych leków i skracają czas reakcji na niepożądane zdarzenia. W jaki sposób to przebiega?

Systemy zgłaszania i analizy działań niepożądanych leków korzystają z robotyzacji procesów biznesowych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzięki temu są w stanie przyspieszać zgłaszanie, przetwarzanie i ocenę informacji o niepożądanych skutkach leków.

Automatyzacja w farmacji zapewnia:

 • wykonywanie wielu zadań jednocześnie z wysoką dokładnością;
 • szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych;
 • wykorzystanie zaawansowanych technologii analitycznych, modelowania i uczenia maszynowego do rozwoju nowych produktów;
 • gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych z różnych źródeł.

Zautomatyzowanie w branży farmaceutycznej redukuje błędy ludzkie i zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie minimalizując ryzyko błędów dawkowania i etykietowania leków. Ostatecznie przyczynia się to do obniżenia kosztów operacyjnych i skrócenia cyklu rozwoju nowych leków.

Korzyści automatyzacji w farmacji

Według raportu firmy badawczej MarketsandMarkets w 2022 roku, rynek automatyzacji w farmacji był wart 5,6 miliarda dolarów i przewiduje się, że do 2027 roku osiągnie wartość 8,2 miliarda, co oznacza wzrost o 7,9%.

Przede wszystkim pozwoli to poprawić efektywność operacyjną oraz szybkość badań, testów, pakowania i etykietowania leków. Ograniczy się też ryzyko zanieczyszczeń, co poprawi jakość ostatecznego produktu.

Co ważne, automatyzacja redukuje błędy ludzkie, które mają potencjalnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i reputację producenta.

Przykład: systemy automatycznego podawania leków (ADS) mogą zmniejszyć błędy w podawaniu leków o 50% w porównaniu z ręczną metodą.

Automatyzacja prowadzi też do przyspieszenia wprowadzenia nowych leków na rynek i obniżenia kosztów operacyjnych - także tych związanych z zatrudnieniem, szkoleniem i nadzorem.

Wyzwania i ryzyka automatyzacji w farmacji

Automatyzacja w farmacji, pomimo wielu korzyści, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i ryzykami.

 1. Bezpieczeństwo danych: automatyzacja wymaga gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dużych ilości informacji, zarówno dotyczących leków, jak i pacjentów. Te dane zwykle są wrażliwe i poufne, a ich naruszenie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. By tego uniknąć, należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, kopie zapasowe i monitorowanie danych.
 2. Przestawienie personelu: gdy firma powierza coraz więcej obowiązków zautomatyzowanym narzędziom, rola i umiejętności personelu ulegają zmianie. Automatyzacja może zastąpić niektóre zadania wykonywane przez ludzi, dlatego wymaga zapewnienia odpowiedniego szkolenia i wsparcia pracownikom, aby ich zaadaptować do zmian technologicznych.

Przykłady sukcesu adaptacji w farmacji

Istnieje już kilka głośnych przykładów udanych adaptacji z tego obszaru:

 1. Pfizer: wykorzystuje automatyzację na wszystkich etapach cyklu życia leku, włączając w to badania, produkcję i monitorowanie. Dzięki automatyzacji koncern przeprowadził masową analizę danych klinicznych szczepionki przeciw COVID-19, co przyspieszyło ocenę jej skuteczności i bezpieczeństwa.
 2. Novartis: stosuje automatyzację do przyspieszania procesów badawczo-rozwojowych, w tym do odkrywania nowych substancji aktywnych. Firma tworzy także wewnętrzną bazę wiedzy ułatwiającą komunikację i współpracę.
 3. Roche: używa nowoczesnych narzędzi do monitorowania warunków przechowywania i transportu leków. Co więcej, buduje system śledzenia oparty na technologii blockchain, który ma zapobiegać fałszerstwom.
ilustracja medycyna

Perspektywa na przyszłość

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pozwoli na wynalezienie skuteczniejszych oraz bezpieczniejszych leków. W dłuższej perspektywie przyczyni się to do rozwoju opieki zdrowotnej i opracowania zupełnie nowych możliwości leczenia pacjentów.

Technologie blockchain i IoT (Internet of Things) zapewnią pełną transparentność łańcucha dostaw leków, co zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i ograniczy ryzyko fałszerstw.

Druk 3D i bioprinting umożliwią tworzenie spersonalizowanych leków, co poprawi skuteczność terapii i dostosuje leczenie do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Automatyzacja to przyszłość farmacji

Automatyzacja procesów biznesowych w farmacji przynosi wiele korzyści zarówno poszczególnym firmom farmaceutycznym, jak i całej branży. Ten proces zwiększa efektywność i innowacyjność, jednocześnie eliminując błędy i obniżając koszty. Jednak wiąże się to również z wyzwaniami, takimi jak dostosowywanie się do dynamicznych warunków rynkowych i ciągle zmieniających się przepisów.

Mimo to technologia ma ogromny potencjał do tego, by przyspieszyć rozwój sektora farmaceutycznego i poprawić jakość życia pacjentów na całym świecie. Automatyzacja jest przyszłością farmacji, która może być lepsza, szybsza i bezpieczniejsza. W WebMakers doskonale o tym wiemy, dlatego na co dzień wspieramy firmy farmaceutyczne oraz medyczne w zwiększaniu efektywności ich działania za pomocą dedykowanych systemów IT. Umów się na konsultację i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

branża farmaceutycznaautomatyzacjablockchainautomatyzacja procesów biznesowychsektor farmaceutycznyprocesy biznesoweautomatyzacje w farmacjiłańcuch dostaw
Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK