Software house

Platforma edukacyjna
do nauki zdalnej

Dla klienta z branży EdTech stworzyliśmy nowoczesną platformę do nauki zdalnej i przeprowadziliśmy proces migracji użytkowników z powstałego wiele lat temu systemu legacy, z ogromnym długiem technologicznym, który generował firmie wiele problemów.

 • WWWWWW
 • BackendBackend
 • FrontendFrontend
Ilustracja nauki
Internetowa platforma edukacyjna na ekranie monitora

Opis klienta

Centrum Nauczania Domowego tworzy społeczność uczniów i rodziców, dla której edukacja domowa (wczesnoszkolna i szkolna) jest sposobem na rozwiązanie trudności, z którymi zetknęli się w szkole.

Firma uczy w oparciu o model edukacji 4.0, wspiera rodziców i dzieci w edukacji domowej, oferując narzędzia i rozwiązania pomocne w procesie kształcenia na odległość.

Firma realizuje również inne projekty edukacyjne, jak np. Polonijka - polonijna szkoła podstawowa dla dzieci mieszkających za granicą, która umożliwia naukę zgodnie z polską podstawą programową oraz rozwija znajomość języka polskiego i wiedzę o Polsce.

Cel projektu

Używana dotychczas platforma edukacyjna powstała 13 lat temu i była rozwijana przez różne zespoły, bez wykorzystania żadnych frameworków i zachowania spójnych standardów oraz dobrych praktyk programowania. Przekładało się to na ogromny, narastający od lat dług technologiczny i niezliczoną ilość problemów z platformą, które zwłaszcza na początku każdego, nowego roku szkolnego praktycznie paraliżowały sprawne działanie firmy klienta.

Głównym celem projektu było zwiększenie zadowolenia użytkowników, efektywności pracy zespołu klienta i redukcja kosztów utrzymania platformy, poprzez stworzenie nowoczesnego, stabilnego i bezpiecznego systemu, otwartego na dalszą rozbudowę, bez narastającego długu technologicznego. A następnie przeprowadzenie procesu migracji użytkowników.

Jakich technologii użyliśmy?

Do zbudowania platformy użyliśmy języka PHP 8.1 z frameworkiem Symfony w wersji 5.4 oraz bazy danych MariaDB i Redis jako nierelacyjnej bazy danych. Budowę nowej platformy realizowaliśmy zgodnie z założeniami architektury heksagonalnej.

Warstwę front-endu oparliśmy o React 18, TypeScript 4.6, Redux 8, Redux Toolkit, RTK Query oraz Chakra UI.

 • PHP logoPHP
 • Symfony logoSymfony
 • Maria DB logoMaria DB
 • Redis logoRedis
 • Redux logoRedux
 • React logoReact
 • Typescript logoTypescript
 • Chakra UI logoChakra UI
ilustracja wektorowa nauka

Wyzwanie

W początkowej fazie współpracy rozważaliśmy naprawę, refaktoryzację i dalszy rozwój zastanego systemu. Jednakże przeprowadzony audyt i pierwsze prace związane z utrzymaniem wykazały, że jedyną możliwością jest przepisanie platformy w taki sposób, aby była skalowalna i tworzyła przestrzeń do dalszego, bezproblemowego rozwoju.

Pierwszym wyzwaniem było ustabilizowanie działania starego systemu i wyeliminowanie kluczowych problemów uniemożliwiających korzystanie z platformy. Rozwiązywaliśmy krok po kroku najbardziej palące problemy (często specyficzne dla konkretnych użytkownika, którzy np. mieli problemy z zalogowaniem), tworząc różnego rodzaju “łatki” i obejścia. Pozwoliło to zdobyć dodatkowy czas i skupić się na głównym celu współpracy - realizacji nowej platformy edukacyjnej.

ekran powitalny platformy
ekran z planem

Konieczne było właściwe dobranie rozwiązań oraz stworzenie architektury systemu, uwzględniającej stały rozwój, wzrost ilości użytkowników i planowaną znaczną rozbudowę w przyszłości. Zarówno w zakresie znanym już na tym etapie (zbudowanie nowej platformy to tylko jeden z elementów całej roadmapy i naszej współpracy z klientem), jak i konieczności rozbudowy w kierunku podyktowanym przez rynek i dalszy rozwój sposobów nauczania.

Dodatkowym wyzwaniem była grupa docelowa projektu. którą stanowią przede wszystkim uczniowie w wieku 6-14 lat. Musieliśmy stworzyć rozwiązanie i wdrożyć nową warstwę graficzną dostarczoną przez klienta, które wpasuje się w oczekiwania młodych użytkowników.

Kluczowym elementem realizacji był również cały proces migracji użytkowników ze starej platformy na nową. Wsparliśmy klienta w tym zakresie zarówno w przeprowadzeniu całego procesu od strony technicznej, jak i dystrybucji mailingu z informacjami i instrukcją dotyczącą nowej platformy. Jednocześnie wymaganiem klienta była konieczność działania w pierwszym roku szkolnym obu platform równolegle.

Oprócz tego stanęliśmy przed takimi wyzwaniami, jak:

 • szczegółowa analiza wieloletniego systemu i wypracowanie najlepszej ścieżki do wykonania nowej platformy
 • ustalenie priorytetów działań, podzielenie na etapy i przygotowanie skomplikowanych harmonogramów, uwzględniających jednoczesne funkcjonowanie starej i nowej platformy
 • krótki deadline - prace rozpoczęły się w połowie marca, a platforma musiała zostać ukończona przed rozpoczęciem roku szkolnego
 • konieczność szybszego implementowania niektórych funkcjonalności platformy, aby klient mógł przygotować materiały edukacyjne na nowy rok szkolny
ekran profilowy
ekran główny

Funkcjonalności platformy

Podczas kilku miesięcy pracy nad nową platformą zrealizowaliśmy szereg funkcjonalności umożliwiających skuteczną naukę online.

Główne możliwości to między innymi:

 • moduł ucznia umożliwiający m.in. dostęp do lekcji, próbnych egzaminów,, zadań domowych, postępów nauki i zdobytych odznaczeń oraz innych funkcjonalności służących zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy
 • moduł nauczyciela dający możliwość tworzenia lekcji i testów przez nauczycieli
 • zaawansowana możliwość zarządzania lekcjami i materiałami dydaktycznymi w formie kreatora umożliwiającego wykorzystanie wielu elementów takich jak m.in. opracowania tekstowe, obrazy, wideo, pliki głosowe, formuły matematyczne, zadania interaktywne czy zewnętrznych iframe (np. learning apps)
 • moduł testów składający się z pytań testowych różnego typu jak np.: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, ułożenie elementów w odpowiedniej kolejności, przeciąganie elementów, dopasowanie obrazka do opisu, dopasowanie opisu do opisu, uzupełnienie odpowiednim elementem luki tekstowej
 • moduł próbnych egzaminów - generator, który losowo przydziela pytania z różnych elementów lekcyjnych i materiałów testowych, a następnie układa z niego finalny egzamin
 • rozbudowane statystyki wykorzystania platformy przez uczniów oraz postępów w nauce
 • moduł odznak dla uczniów, wprowadzający do platformy elementy grywalizacji

Porozmawiajmy

Masz pomysł na podobną realizację? Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas

Zespół projektowy

W realizację projektu zaangażowany był 12-osobowy zespół. W zespole pracowali: project manager, tech lead, 5 back-end developerów, 4 front-end developerów oraz tester. Dodatkowo, po stronie klienta nad projektem pracowało 2 product ownerów.

liczba 12

Proces powstawania projektu

 • Konsultacje z klientem Odbyliśmy wiele spotkań z klientem, na podstawie których ustaliliśmy szczegółowy zakres prac.
 • Wybór technologii i przygotowanie harmonogramu Przygotowaliśmy plan realizacji wraz ze szczegółowym harmonogram oraz wybraliśmy odpowiednie rozwiązania technologiczne.
 • Development Najbardziej obszerny etap prac, w którym ogromną rolę odgrywał krótki deadline, z uwagi na konieczność zakończenia prac przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Testowanie i feedback Na każdym etapie realizacji projektu realizowaliśmy wewnętrznie zarówno testy manualne, jak i automatyczne oraz ściśle współpracowaliśmy z klientem, wprowadzając na bieżąco otrzymany feedback.
 • Migracja bazy danych ze starego systemu do nowego Przed startem zmigrowaliśmy bazę danych uczniów do nowej bazy w liczbie około 10 tysięcy rekordów, a także przeprowadziliśmy szereg symulacji i testów obciążeniowych.
 • Wdrożenie produkcyjne Po uruchomieniu nowej platformy, pomogliśmy klientowi stworzyć i wysłać do uczniów mailing informacjami i instrukcją dotyczącą nowej platformy.
 • Hypercare We wrześniu, po uruchomieniu zapewniliśmy wsparcie typu hypercare, aby mieć pewność bezproblemowego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • Porozmawiajmy Jeśli potrzebujesz podobnej realizacji, nie wahaj się do nas napisać. Porozmawiaj

Efekty projektu

PRZED

 • przestarzała platforma
 • brak stabilności działania
 • problem z utrzymaniem i rozwojem systemu
 • niezadowoleni użytkownicy

PO

 • nowoczesna, stabilna platforma
 • bezproblemowa, dalsza rozbudowa systemu
 • większe zadowolenie użytkowników
 • lepsze funkcjonowanie firmy

Co zyskała firma

Dzięki bardzo dobrej współpracy na linii klient-wykonawca, nasz klient zyskał nowoczesną platformę do nauki zdalnej, która pozwala na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, bezpieczeństwa danych oraz zadowolenia użytkowników. Ponadto zrealizowane prace znacząco obniżyły koszty dalszego utrzymania systemu i otworzyły możliwość dalszego rozwoju, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy.

Opinia klienta

WebMakers przygotowali zmodernizowane, łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia i dystrybucji materiałów edukacyjnych oraz do zarządzania uczniami. Podzielili się z nami swoimi doświadczeniami oraz zaproponowali alternatywne rozwiązania, które są bardziej optymalne.

Patrycja Kulig Polonijny Zespół Placówek Oświatowych
centrum nauczania domowego
powrót do bloga
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
OK