Strona główna / blog / Kanban czy Scrum - którą metodę wybrać?
Kanban czy Scrum - którą metodę wybrać?

Aby skutecznie zrealizować projekt, należy przyjąć odpowiednią metodykę pracy. Inaczej będzie ona nieefektywna i chaotyczna. W tworzeniu oprogramowania preferowanym sposobem działania jest Agile, czyli metodyka zwinna. W jej zakresie można działać, używając m.in. Kanban i Scrum. Na czym polega różnica między nimi?

Co to jest Kanban?

Kanban to jedna z najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami i pozwala na przedstawienie działań w formie wizualnej. Dzięki niej można śledzić zadania i zwiększać efektywność prowadzenia prac.

Opiera się na tablicy Kanban, gdzie fazy projektu podzielone są na kolumny. Zadania zapisywane są na kartach, które przechodzą z jednej kolumny do drugiej aż do czasu zakończenia zadania.

Tablica Kanban

Zaletą stosowania metodyki Kanban jest ułatwienie zespołowi przeprowadzenia prac. Wszyscy jego członkowie wiedzą, jakie zadania powinni w danej kolejności wykonać, co pozwala im ustalać priorytety. Dzięki graficznemu przedstawieniu projekt staje się przejrzysty. Każdy członek zespołu może mieć dostęp do tablicy poprzez oprogramowanie, wywiesza się ją często także w formie „analogowej” w biurze.

Co to jest Scrum?

Scrum był pierwszym wyrazem metodologii zwinnej (Agile). Nie ma w nim podziału na analityków, testerów i programistów. Wszystkie te funkcje pełni developer. Członkowie zespół Scrum mają mieć interdyscyplinarne kompetencje i ściśle ze sobą współpracują.

Proces jest doglądany przez Scrum Mastera. Nie pełni on jednak roli kierownika projektu, a jedynie dogląda przebiegu prac. Scrum Owner to klient, który jest zaangażowany w projekt i udziela informacji zwrotnych.

Scrum opiera się na iteracjach w formie sprintów, gdzie wykonywane są wszystkie etapy. Każdy sprint zostaje poddany testom i ewaluacji. W kolejnym wyznacza się następne działania lub wskazuje te, które wymagają poprawy czy powtórzenia.

Tablica SCRUM jest resetowana po zakończeniu każdego sprintu.

Tablica SCRUM

Różnice między Kanban a Scrum

Zarówno Kanban, jak i Scrum należą do metodyk zwinnych (agile), istnieją jednak między nimi istotne różnice. Zdając sobie z nich sprawę, można podjąć decyzje, który ze sposobów zarządzania wybrać do danego projektu.

Rytm pracy

Kanban pozwala na elastyczność, ponieważ wyniki są dostarczane w sposób ciągły. Oczywiście menedżerowie często ustalają deadline'y dla całego projektu, ale możliwe jest zakończenie danych etapów dopiero wtedy, gdy wszystkie niezbędne czynności zostaną wykonane odpowiednio. Rygor czasowy jest mniejszy.

W Scrum mamy do czynienia z ustalonym czasem na wykonanie całego sprintu (z reguły 2 do 4 tygodni) co sprzyja realizacji bardziej precyzyjnego harmonogramu. Uczestnicy projektu muszą się go trzymać, dzięki czemu można na liczyć na większą produktywność. Wyniki pracy należy dostarczać do odbioru zgodnie z góry ustalonymi terminami.

Spotkania w Kanban nie są obowiązkowe.

Spotkania w SCRUM są niezbędne. Jest to planowanie sprintów, codzienna "odprawa" przed realizację zadań (mająca na celu wyznaczanie zadań i ich przeglądy) oraz retrospektywy sprintów.

Role i obowiązki członków zespołu

Scrum wymaga wyznaczenia odpowiednich osób do konkretnych działań. Istnieją Scrum Master, Scrum Owner i Scrum Team, czyli zespół programistów. Scrum Master wyznacza zakres działań dla każdej z osób ze Scrum Team. Mimo to członkowie Scrum Team, czyli deweloperzy, powinni być interdyscyplinarni.

W Kanban wyznaczanie ról nie jest obowiązkowe. Można elastyczne decydować o zestawie obowiązków dla każdego z uczestników projektu w miarę jego przebiegu. Zespół powinien współpracować i jego członkowie mogą przejmować obowiązki innych, (np. gdy ci są przytłoczeni nadmiarem pracy). Cały zespół jednak powinien mieć kompetencje odpowiednie do danego produktu.

Wprowadzanie zmian

W Scrum podczas sprintu odradza się dokonywania zmian. Jego efekty powinny być dostarczone do oceny po określonym czasie bez ewaluacji wyników pracy w trakcie.

Kanban pozwala na wprowadzanie zmian i wykonywanie etapów w formie iteracji, po których ocenia się ich wyniki. W razie potrzeby etapy są powtarzane.

Kanban czy Scrum?

Wybór najlepszej metodologii do prac przy projekcie zależy od jego charakteru. Ogólnie rzecz biorąc, Kanban wspiera doskonalenie zespołu, ale droga do ewaluacji trwa dłużej.

Scrum sprzyja wyższej produktywności, szybszej dostawie i niższym kosztom. Dobrze spisuje się w projektach, które mogą wymagać częstych zmian. Sprawdzi się, jeśli tworzymy np. oprogramowanie, którego development ze względu na branżę musi elastycznie reagować na potrzeby rynku i konsumentów oraz działania konkurencji

Używa się także obu metodyk poprzez Scrumban. Wykorzystywane są w nim wizualizacje przebiegu prac Kanban i procesy Scrum. Jeżeli zatem nasz produkt wymaga jednocześnie elastyczności i produktywności, możemy się na niego zdecydować.

projectkanbanscrum
Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK