Strona główna / blog / Rola project managera w projekcie
Rola project managera w projekcie

Poruszone tematy:

Wbrew pozorom nie potrzeba specjalistycznej, technicznej wiedzy na poziomie developerów, aby pracować jako project manager. Niezbędna jednak będzie umiejętność sprawnego zarządzania, skrupulatność i dobra organizacja własnej pracy. Czym zajmuje się project manager i dlaczego jest to osoba niezbędna (naszym zdaniem) do właściwej realizacji projektu IT?

Za co odpowiada project manager?

Można powiedzieć - za wszystko, co jest związane z realizacją projektu - począwszy od fazy jego planowania, realizacji, kontroli aż po finalne przekazanie gotowej usługi lub produktu klientowi. To właśnie project manager (z reguły) odpowiada za kontakt z klientem oraz przekazywanie jego uwag zespołowi.

Zakres odpowiedzialności i obowiązki, jakie pełni project manager, można podzielić na kilka obszarów jego aktywności i zaangażowania w projekcie. Przede wszystkim jest to diagnoza czynności wymaganych do wprowadzenia oczekiwanych przez klienta funkcjonalności, przydzielanie zadań czy praca z budżetem projektu. Kolejny obszar to komunikacja z klientem, w tym raportowanie, negocjowanie oczekiwań i ustalanie funkcjonalności. Ponadto testowanie nowych funkcjonalności, opis ewentualnych błędów czy propozycje zmian.

W skrócie, obowiązki project managera wobec projektu można określić następująco:

 • uruchomienie projektu
 • rozpisanie zadań
 • raportowanie prac
 • koordynacja prac zespołu
 • zbudowanie zespołu realizującego projekt
 • monitorowanie budżetu
 • opracowanie harmonogramu realizacji projektu
Team IT przy komputerze

Project manager a klient

Podstawową kwestią na linii project manager-klient jest dobra komunikacja i utrzymanie relacji w związku z realizowanym projektem. Istotne jest przede wszystkim rzetelne informowanie klienta o poczynionych postępach, harmonogramie oraz finalnie - efektach pracy zespołu. Zamawiający usługę ma również prawo do przekazywania swoich uwag i oczekiwania od project managera, że uwagi te będą uwzględnione w projekcie. Firmy, które profesjonalnie podchodzą do realizacji zadania doradzają również klientowi, na bazie swojego dotychczasowego doświadczenia.

Jak wyglądają obowiązki project managera wobec klienta?

 • bieżące raportowanie prac
 • uwzględnienie uwag klienta w projekcie
 • doradzanie klientowi w zakresie dostępnych i użytecznych rozwiązań
 • dowiezienie projektu zgodnie z założonym harmonogramem

Project manager a zespół

Istotę pracy project managera można porównać do prowadzenia drużyny sportowej. Jest to osoba, która nie tylko scala cały zespół, ale także jego członków w taki sposób, aby został osiągnięty pożądany efekt. Członkowie drużyny to nie tylko developerzy, ale również graficy, UX designerzy czy osoby odpowiadające za content. Project manager jest osobą, której zadaniem jest zmotywowanie zespołu w taki sposób, aby możliwe było dowiezienie projektu w założonym harmonogramie.

Jak wyglądają obowiązki project managera wobec zespołu?

 • kompletowanie zespołu projektowego
 • motywowanie zespołu
 • przekazywanie uwag klienta
 • priorytetyzowanie zadań
 • rozpisanie harmonogramu projektu
Tablica z harmonogramem projektu

Project manager a product owner

Jaka sama nazwa wskazuje - project manager odpowiada głównie za projekt i jego dowiezienie. Product owner natomiast jest odpowiedzialny za całość produktu - nie tylko jego wytworzenie, ale też marketing, sprzedaż, kontakt z klientami i strategię komunikacji. W ramach cyklu życia jednego produktu może być realizowanych kilka projektów, począwszy od wspomnianego wcześniej wytworzenia aż po dalsze aktualizacje i udoskonalenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby i project manager, i product owner dobrze się ze sobą komunikowali, ponieważ relacje obu tych osób mają istotny wpływ na całokształt prac. W skrócie, obie role można określić następująco: product owner wie, co powinno być zrobione, a project manager wie w jaki sposób.

Jakie umiejętności cechują dobrych project managerów?

 • rozwinięte cechy przywódcze
 • umiejętność pracy w zespole
 • rozwiązywanie konfliktów
 • umiejętność negocjacji
 • skrupulatność
 • zaangażowanie
 • budowanie konstruktywnej krytyki i także jej przyjmowanie
 • cierpliwość
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Podsumowanie

Jak widać, praca project managera nie należy do łatwych. Z drugiej strony jednak zakończony projekt i zadowolenie klienta powinny rekompensować wszystkie trudności, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Co ważne - aby pełnić rolę PM-a nie trzeba posiadać wiedzy technicznej wynikającej ze specyfiki branży IT. Oczywiście będzie to sporym ułatwieniem w pracy z developerami, natomiast warto pamiętać, że wszystkiego da się nauczyć. Funkcja project managera jest fundamentem dobrze działającej firmy, dlatego jego obecność w procesie realizacji projektu jest, naszym zdaniem, niezbędna.

projectteamprojectmanager
Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK