Strona główna / case study / Platforma edukacyjna do nauki zdalnej

Platforma edukacyjna do nauki zdalnej

Dla klienta z branży EdTech stworzyliśmy nowoczesną platformę do nauki zdalnej i przeprowadziliśmy proces migracji użytkowników z powstałego wiele lat temu systemu legacy, z ogromnym długiem technologicznym, który generował firmie wiele problemów.

 • WwwWWW
 • BackendBackend
 • FrontendFrontend
grafika telefon
Przybory do nauki

Opis klienta

Klient tworzy społeczność uczniów i rodziców, dla której edukacja domowa (wczesnoszkolna i szkolna) jest sposobem na rozwiązanie trudności, z którymi zetknęli się w szkole.

Firma uczy w oparciu o model edukacji 4.0, wspiera rodziców i dzieci w edukacji domowej, oferując narzędzia i rozwiązania pomocne w procesie kształcenia na odległość.

Firma realizuje również inne projekty edukacyjne, dla dzieci mieszkających za granicą, która umożliwia naukę zgodnie z polską podstawą programową oraz rozwija znajomość języka polskiego i wiedzę o Polsce.

Cel projektu

Używana dotychczas platforma edukacyjna powstała kilkanaście lat temu i była rozwijana przez różne zespoły, bez wykorzystania żadnych frameworków i zachowania spójnych standardów oraz dobrych praktyk programowania.

Przekładało się to na ogromny, narastający od lat dług technologiczny i niezliczoną ilość problemów z platformą, które zwłaszcza na początku każdego, nowego roku szkolnego praktycznie paraliżowały sprawne działanie firmy klienta.

Głównym celem projektu było zwiększenie zadowolenia użytkowników, efektywności pracy zespołu klienta i redukcja kosztów utrzymania platformy, poprzez stworzenie nowoczesnego, stabilnego i bezpiecznego systemu, otwartego na dalszą rozbudowę, bez narastającego długu technologicznego. A następnie przeprowadzenie procesu migracji użytkowników.

Jakich technologii użyliśmy?

Do zbudowania platformy użyliśmy języka PHP z frameworkiem Symfony oraz bazy danych MariaDB i Redis jako nierelacyjnej bazy danych. Budowę nowej platformy realizowaliśmy zgodnie z założeniami architektury heksagonalnej.

Warstwę front-endu oparliśmy o React, TypeScript, Redux, Redux Toolkit, RTK Query oraz Chakra UI.

 • php logoPHP
 • symfony logoSymfony
 • maria db logoMaria DB
 • redis logoRedis
 • redux logoRedux
 • react logoReact
 • typescript logoTypeScript
 • chakra ui logoChakra UI
kształty - szkic

Wyzwanie

W początkowej fazie współpracy rozważaliśmy naprawę, refaktoryzację i dalszy rozwój zastanego systemu. Jednakże przeprowadzony audyt i pierwsze prace związane z utrzymaniem wykazały, że jedyną możliwością jest przepisanie platformy w taki sposób, aby była skalowalna i tworzyła przestrzeń do dalszego, bezproblemowego rozwoju.

Pierwszym wyzwaniem było ustabilizowanie działania starego systemu i wyeliminowanie kluczowych problemów uniemożliwiających korzystanie z platformy. Rozwiązywaliśmy krok po kroku najbardziej palące problemy (często specyficzne dla konkretnych użytkowników, którzy np. mieli problemy z zalogowaniem), tworząc różnego rodzaju “łatki” i obejścia. Pozwoliło to zdobyć dodatkowy czas i skupić się na głównym celu współpracy - realizacji nowej platformy edukacyjnej.

książki oraz telefon
telefon oraz ołówek

Konieczne było właściwe dobranie rozwiązań oraz stworzenie architektury systemu, uwzględniającej stały rozwój, wzrost ilości użytkowników i planowaną znaczną rozbudowę w przyszłości. Zarówno w zakresie znanym już na tym etapie (zbudowanie nowej platformy to tylko jeden z elementów całej roadmapy i naszej współpracy z klientem), jak i konieczności rozbudowy w kierunku podyktowanym przez rynek i dalszy rozwój sposobów nauczania.

Dodatkowym wyzwaniem była grupa docelowa projektu. którą stanowią przede wszystkim uczniowie w wieku 6-14 lat. Musieliśmy stworzyć rozwiązanie i wdrożyć nową warstwę graficzną dostarczoną przez klienta, które wpasuje się w oczekiwania młodych użytkowników.

Kluczowym elementem realizacji był również cały proces migracji użytkowników ze starej platformy na nową. Wsparliśmy klienta w tym zakresie zarówno w przeprowadzeniu całego procesu od strony technicznej, jak i dystrybucji mailingu z informacjami i instrukcją dotyczącą nowej platformy. Jednocześnie wymaganiem klienta była konieczność działania w pierwszym roku szkolnym obu platform równolegle.

Oprócz tego stanęliśmy przed takimi wyzwaniami, jak:

 • szczegółowa analiza wieloletniego systemu i wypracowanie najlepszej ścieżki do wykonania nowej platformy
 • ustalenie priorytetów działań, podzielenie na etapy i przygotowanie skomplikowanych harmonogramów, uwzględniających jednoczesne funkcjonowanie starej i nowej platformy
 • krótki deadline - prace rozpoczęły się wiosną, a platforma musiała zostać ukończona przed rozpoczęciem roku szkolnego
 • konieczność szybszego implementowania niektórych funkcjonalności platformy, aby klient mógł przygotować materiały edukacyjne na nowy rok szkolny
ekran komputera
wiedza - ikony

Funkcjonalności platformy

Podczas kilku miesięcy pracy nad nową platformą zrealizowaliśmy szereg funkcjonalności umożliwiających skuteczną naukę online.

Główne możliwości to między innymi:

 • moduł umożliwiający m.in. dostęp do lekcji, próbnych egzaminów, zadań domowych, postępów nauki i zdobytych odznaczeń oraz innych funkcjonalności służących zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy;
 • moduł nauczyciela dający możliwość tworzenia lekcji i testów przez nauczycieli;
 • zaawansowana możliwość zarządzania lekcjami i materiałami dydaktycznymi w formie kreatora umożliwiającego wykorzystanie wielu elementów takich jak m.in. opracowania tekstowe, obrazy, wideo, pliki głosowe, formuły matematyczne, zadania interaktywne czy zewnętrznych iframe (np. learning apps);
 • moduł testów składający się z pytań testowych różnego typu jak np.: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, ułożenie elementów w odpowiedniej kolejności, przeciąganie elementów, dopasowanie obrazka do opisu, dopasowanie opisu do opisu, uzupełnienie odpowiednim elementem luki tekstowej;
 • moduł próbnych egzaminów - generator, który losowo przydziela pytania z różnych elementów lekcyjnych i materiałów testowych, a następnie układa z niego finalny egzamin;
 • rozbudowane statystyki wykorzystania platformy przez uczniów oraz postępów w nauce;
 • moduł odznak dla uczniów, wprowadzający do platformy elementy grywalizacji;

Porozmawiajmy

Masz pomysł na podobną realizację? Skontaktuj się z nami!

Umów spotkanie
zespół projektowy

Zespół projektowy

W realizację projektu zaangażowany był project manager, tech lead, programiści back-endowi i front-endowi oraz testerzy. Dodatkowo, po stronie klienta nad projektem pracowało dwóch product ownerów.

Łącznie w projekt zaangażowanych było 12 osób.

liczba 12

Proces powstawania projektu

 • Konsultacje z klientemOdbyliśmy wiele spotkań z klientem, na podstawie których ustaliliśmy szczegółowy zakres prac.
 • Wybór technologii i przygotowanie harmonogramuPrzygotowaliśmy plan realizacji wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz wybraliśmy odpowiednie rozwiązania technologiczne.
 • DevelopmentNajbardziej obszerny etap prac, w którym ogromną rolę odgrywał krótki deadline, z uwagi na konieczność zakończenia prac przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Testowanie i feedbackNa każdym etapie realizacji projektu realizowaliśmy wewnętrznie zarówno testy manualne, jak i automatyczne oraz ściśle współpracowaliśmy z klientem wprowadzając na bieżąco otrzymany feedback.
 • Migracja bazy danych ze starego systemu do nowegoPrzed startem zmigrowaliśmy bazę danych kilkudziesięciu tysięcy uczniów do nowej bazy, a także przeprowadziliśmy szereg symulacji i testów obciążeniowych.
 • Wdrożenie produkcyjnePo uruchomieniu nowej platformy, pomogliśmy klientowi stworzyć i wysłać do uczniów mailing informacjami i instrukcją dotyczącą nowej platformy.
 • HypercareWe wrześniu, po uruchomieniu zapewniliśmy wsparcie typu hypercare, aby mieć pewność bezproblemowego rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 • PorozmawiajmyJeśli potrzebujesz podobnej realizacji, nie wahaj się do nas napisać. Umów spotkanie

Efekty projektu

PRZED

 • przestarzała platforma
 • brak stabilności działania
 • problem z utrzymaniem i rozwojem systemu
 • niezadowoleni użytkownicy

PO

 • nowoczesna, stabilna platforma
 • bezproblemowa, dalsza rozbudowa systemu
 • większe zadowolenie użytkowników
 • lepsze funkcjonowanie firmy

Co zyskała firma

Dzięki bardzo dobrej współpracy na linii klient-wykonawca, nasz klient zyskał nowoczesną platformę do nauki zdalnej, która pozwala na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, bezpieczeństwa danych oraz zadowolenia użytkowników. Ponadto zrealizowane prace znacząco obniżyły koszty dalszego utrzymania systemu i otworzyły możliwość dalszego rozwoju, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy.

Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK