Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych, odwiedzających i korzystających (“Użytkownicy”) ze strony internetowej Administratora (“Serwis”). Polityka ma charakter informacyjny i służy spełnieniu obowiązków informacyjnych nałożonych na Administratora w ramach GDPR.

Administratorem danych osobowych jest I & B Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Katowicka 86, 43-190 Mikołów, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS: 0000357995, NIP: 6351812554, REGON: 241614310 (“Administrator”). Administrator danych osobowych oświadcza, iż zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.

1. Dane osobowe: cel i czas przetwarzania

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkowników z Serwisu takie jak: dane osobowe przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz rekrutacyjnego, dane przekazane za pomocą chatów oraz zapisywane w plikach cookies.
 2. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów Serwisu, w szczególności są to następujące procesy:
  1. kontaktowanie się z Użytkownikami w celu odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem Serwisu (np. poprzez formularz kontaktowy, czat);
  2. przygotowania i przedstawienia oferty handlowej;
  3. zamieszczenie komentarza pod wpisem na blogu;
  4. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników wyrażających chęć udziału w procesie rekrutacji, na potrzeby procesu rekrutacji;
  5. prowadzenie analiz zachowań i zainteresowań Użytkowników odwiedzających Serwis;
  6. wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających treści informacyjne i marketingowe.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być - w zależności od przypadku - brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, brak możliwości otrzymania oferty, informacji o usługach lub darmowych materiałów typu e-book, newsletter itp., brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane od momentu uzyskania zgody do momentu jej wycofania, żądania usunięcia, bądź zaprzestania przetwarzania, a po jej odwołaniu - jedynie na potrzeby wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (maksymalnie do 6 lat od momentu odwołania zgody).
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu biorących udział w procesie rekrutacji są przetwarzane od momentu uzyskania zgody do momentu jej wycofania, żądania usunięcia, bądź zaprzestania przetwarzania, a po jej odwołaniu - jedynie na potrzeby wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (maksymalnie do 3 lat od momentu odwołania zgody).
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane - w koniecznym zakresie - innym podmiotom, współpracującym z Administratorem na bazie zawartych umów.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

2. Pliki cookie. Google Analytics

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które Serwis zachowuje w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu umożliwienia witrynie lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki i przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji, a także analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają
 2. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:
  1. session cookies - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika w trakcie korzystania przez niego z Serwisu;
  2. persistent cookies - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem, takich jak na przykład: Facebook, Google, Gemius, BBelements, HubSpot. Więcej informacji na temat tych plików cookies dostępnych jest na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 5. Administrator zbiera i analizuje zbiorcze informacje o korzystaniu z portalu, korzystając z usługi Google Analytics. Celem tych działań jest udoskonalenie działania Serwisu. Administrator Serwisu nie ma wpływu na to jakie informację są zapisywane w ciasteczkach Google Analytics
 6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Konsekwencją rezygnacji z plików cookies oraz zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika może być nieprawidłowe działanie Serwisu.

3. Newsletter

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci treści takich jak m.in. artykuły, ciekawostki, informacje o wydarzeniach, produktach i usługach Administratora (“Materiały”), za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej.
 2. Wypełniając i przesyłając formularz zapisu do newslettera, Użytkownik zawiera z Administratorem umowę i zamawia dostarczenie mu treści cyfrowych w zamian za podanie swoich danych.
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w pkt 3.2 powyżej wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji newslettera.
 4. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zbierane podczas zapisu Użytkownika do newslettera takie jak np. adres e-mail, imię i nazwisko, miejsce pracy (firma), stanowisko - w zależności od formularza przez który Użytkownik zapisuje się do newslettera.
 5. Dane osobowe Użytkowników zapisujących się do newslettera są gromadzone i przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji usługi wysyłki newslettera, a także na potrzeby archiwizacji i możliwości wykazania faktu, że Użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w link rezygnacji znajdujący się w otrzymanej wiadomości.

4. Prawa właścicieli danych osobowych

 1. Użytkownicy Serwisu mają prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; (w szczególności jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). oraz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
  5. przenoszenia danych do innego administratora;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Skorzystanie z wyżej wyszczególnionych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres office@webmakers.expert lub adres korespondencyjny Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.

5. Zmiana polityki prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w zakresie Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie. Poprzednie wersje Polityki Prywatności zostaną zachowane w archiwum Administratora, aby umożliwić Użytkownikom wgląd do nich.
Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK