Strona główna / Specjalizacje / Agritech

Zaufali nam:

Logo Abbvie
Logo Ccc
Logo Santander
Logo Adamed
Logo Axpo
Logo Teva

Rozwiązania IT dla branży rolniczej

Zapewniamy rolnikom i przedsiębiorstwom rolniczym narzędzia, które umożliwiają maksymalizację wydajności, zrównoważone zarządzanie zasobami i optymalizację operacji. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań, w tym systemy zarządzania transportem, usprawniające logistykę i dostawy, dedykowane platformy sprzedażowe otwierające nowe kanały sprzedaży, a także kompleksowe systemy zarządzania farmą, które integrują wszystkie aspekty produkcji rolniczej.
Tworzymy oprogramowanie wspierające rolnictwo precyzyjne, wykorzystujące automatyzację za pomocą dronów, robotów i nowoczesnych maszyn rolniczych. Wdrażamy systemy do analizy danych, które przekształcają złożone informacje w użyteczną wiedzę, wspierając decyzje biznesowe i operacyjne w branży rolniczej.

Duże przedsiębiorstwa rolnicze

Wdrażamy rozwiązania technologiczne, które optymalizują produkcję, zarządzanie zasobami i logistykę. Tworzymy narzędzia, które pomagają lepiej zarządzać transportem i farmą, zwiększając efektywność i redukując koszty.

Małe i średnie gospodarstwa rolne

Tworzymy lepsze warunki do podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych. Wdrażamy rozwiązania smart farming, które pomagają zwiększyć plony oraz efektywność pracy.

Instytucje badawcze i akademickie

Pomagamy placówkom edukacyjnym i instytutom badawczym wykorzystać technologię do badań nad nowymi metodami uprawy, zarządzaniem zasobami naturalnymi czy ochroną środowiska.

Dostawcy rozwiązań usług dla rolnictwa

Wspieramy dostawców usług i produktów dla sektora rolniczego za pomocą dedykowanego oprogramowania z obszarów doradztwa rolniczego, zarządzania zasobami wodnymi, ochrony upraw czy logistyki.

Co mówią o nas klienci

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pomagamy rolnikom i firmom z branży rolniczej w zwiększaniu efektywności, produktywności i zrównoważenia działalności rolniczej.
01. Zarządzanie farmą
02. Zarządzanie transportem
03. Smart farming
04. Analizy danych
05. Nowe kanały sprzedaży

01

Zarządzanie farmą

Zarządzanie farmą w dzisiejszych czasach wymaga więcej niż tylko tradycyjnej wiedzy rolniczej. Zmieniający się klimat, rosnąca presja na zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważenia środowiskowego oraz konieczność adaptacji do nowych technologii, to wyzwania, z którymi mierzą się rolnicy na całym świecie. Tworzymy zaawansowane systemy do zarządzania farmą, które pomagają sprostać tym potrzebom, oferując kompleksowe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego. Pozwalają one na monitorowanie stanu upraw i zdrowia zwierząt, kontrolę procesów produkcyjnych oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i finansami. Automatyzując kluczowe procesy produkcyjne, takie jak nawadnianie, dozowanie nawozów i cykle produkcji za pomocą rozwiązań smart farming i rolnictwa precyzyjnego, rolnicy mogą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami środowiskowymi oraz bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii chmurowych, AI i automatyzacji. Poprzez integrację danych z różnych źródeł, w tym z sensorów terenowych, systemów nawadniania, narzędzi do monitorowania pogody oraz sprzętu rolniczego, umożliwiają one holistyczne podejście do zarządzania farmą. Stanowią one strategiczne działania w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności na rynku, przekładając się na długoterminowy sukces i rozwój gospodarstwa.

02

Zarządzanie transportem

Efektywne zarządzanie logistyką i transportem w sektorze rolnym stanowi klucz do sukcesu. Tworzymy rozwiązania IT do zarządzania transportem oraz flotą, umożliwiające maksymalizację efektywności operacyjnej oraz optymalizację kosztów przewozu produktów rolnych i materiałów. Automatyzujemy tworzenie optymalnych tras dostaw, uwzględniających zmienne, takie jak pogoda, warunki drogowe oraz wymagania dostaw. Wpływa to nie tylko na terminowość, ale także minimalizację kosztów paliwa i śladu węglowego. Dzięki wykorzystaniu technologii GPS i Internetu Rzeczy (IoT), dajemy możliwość pełnej przejrzystości pozycji i stanu pojazdów w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń oraz lepsze zarządzanie zasobami.

Integracja z innymi rozwiązaniami IT wspierającymi rolników umożliwia kompleksowe zarządzanie całym cyklem produkcyjnym, od zbioru po dostawę. Automatyzacja przepływu dokumentów związanych z transportem, zmniejsza ryzyko błędów, przyspiesza procesy administracyjne i obniża koszty. Tworzone przez nas rozwiązania zbierają i analizują dane z każdej dostawy, aby dostarczać szczegółowe raporty i wskazówki pomagające w ciągłej optymalizacji procesów transportowych.

03

Smart farming

Oferujemy dedykowane rozwiązania technologiczne w obszarze smart farmingu wykorzystujące zaawansowane technologie, takie, jak sztuczna inteligencja, GPS i Internet Rzeczy (IoT). Integrujemy tworzone systemy z danymi satelitarnymi, sensorami glebowymi, dronami i autonomicznymi pojazdami. Umożliwia to mapowanie, monitorowanie i zautomatyzowane wykonywania działań rolniczych w celu zwiększania efektywności, produktywności i zrównoważenia działalności rolniczej.

Rozwiązania technologiczne w obszarze rolnictwa precyzyjnego koncentrują się na maksymalizacji wydajności upraw i minimalizacji wpływu na środowisko. Drony pozwalają na szybkie i efektywne mapowania dużych obszarów, umożliwiając rolnikom szybką analizę stanu upraw, identyfikację problemów oraz monitorowanie dojrzałości plonów. Autonomiczne pojazdy, działające na podstawie danych z sensorów i systemów GPS, automatyzują procesy takie jak siew, opryski czy zbieranie plonów, co zwiększa precyzję działań i zmniejsza koszty pracy. Dane zebrane w czasie rzeczywistym są automatycznie przetwarzane i analizowane, aby zapewnić optymalne warunki dla roślin i efektywne zarządzanie zasobami.

Wdrażane przez nas rozwiązania umożliwiają nie tylko zwiększenie plonów i redukcję kosztów operacyjnych, ale także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W ten sposób rolnictwo staje się bardziej zrównoważone i przygotowane na przyszłe wyzwania, zwiększając jednocześnie konkurencyjność i rentowność gospodarstw rolnych.

04

Analizy danych

Zdolność do skutecznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych stanowi fundament nowoczesnego zarządzania w każdej branży, w tym - w rolnictwie. Wspieramy firmy w kompleksowym podejściu do inżynierii danych i przekształcaniu surowych danych w cenne informacje. Pozwala to na podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie do upraw, hodowli, sprzedaży i zarządzania gospodarstwem, w oparciu o rzetelne informacje, co przekłada się na realne korzyści biznesowe i operacyjne.

Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu strategii centralizacji danych. Tworzymy dedykowane rozwiązania do analizy danych, integrując je z używanymi systemami i nowoczesnym sprzętem rolniczym, aby odpowiadały na specyficzne potrzeby danego klienta. Automatyzujemy i zwiększamy efektywność gromadzenia, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych. Intuicyjne wizualizacje pozwalają na prezentację wyników w formie przejrzystych grafik oraz inteligentnych rekomendacji, pomagających w optymalizacji procesów rolniczych i biznesowych.

05

Nowe kanały sprzedaży

Wspieramy rolników i firmy działające w branży rolniczej we wzroście sprzedaży ich produktów. Rozszerzamy możliwości sprzedaży, dostarczając nowoczesne platformy e-commerce i dedykowane rozwiązania do zarządzania sprzedażą. Kompleksowo tworzymy zaawansowane sklepy internetowe oraz platformy sprzedażowe B2B, które integrują się z istniejącymi systemami, umożliwiając pełną automatyzację procesów zamówień, płatności i zarządzania zapasami. Integracja z systemami CRM i analityką danych pozwala na lepsze zrozumienie zachowań konsumentów i dostosowanie strategii marketingowych. Wpływa to na zwiększenia lojalności klientów i optymalizację kampanii promocyjnych.

Dostarczane przez nas platformy zapewniają pełną kontrolę nad każdym etapem procesu sprzedażowego, umożliwiając ścisłe monitorowanie i analizę danych sprzedażowych, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu rolnicy i firmy rolnicze zyskują efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami, uproszczenie procesów biznesowych oraz większą konkurencyjność na rynku. Wszystko to pozwala im na zdobycie nowych rynków, zwiększenie sprzedaży i osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Zarządzanie farmą w dzisiejszych czasach wymaga więcej niż tylko tradycyjnej wiedzy rolniczej. Zmieniający się klimat, rosnąca presja na zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważenia środowiskowego oraz konieczność adaptacji do nowych technologii, to wyzwania, z którymi mierzą się rolnicy na całym świecie. Tworzymy zaawansowane systemy do zarządzania farmą, które pomagają sprostać tym potrzebom, oferując kompleksowe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego. Pozwalają one na monitorowanie stanu upraw i zdrowia zwierząt, kontrolę procesów produkcyjnych oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i finansami. Automatyzując kluczowe procesy produkcyjne, takie jak nawadnianie, dozowanie nawozów i cykle produkcji za pomocą rozwiązań smart farming i rolnictwa precyzyjnego, rolnicy mogą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami środowiskowymi oraz bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania wykorzystują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii chmurowych, AI i automatyzacji. Poprzez integrację danych z różnych źródeł, w tym z sensorów terenowych, systemów nawadniania, narzędzi do monitorowania pogody oraz sprzętu rolniczego, umożliwiają one holistyczne podejście do zarządzania farmą. Stanowią one strategiczne działania w dążeniu do zwiększenia konkurencyjności na rynku, przekładając się na długoterminowy sukces i rozwój gospodarstwa.

Efektywne zarządzanie logistyką i transportem w sektorze rolnym stanowi klucz do sukcesu. Tworzymy rozwiązania IT do zarządzania transportem oraz flotą, umożliwiające maksymalizację efektywności operacyjnej oraz optymalizację kosztów przewozu produktów rolnych i materiałów. Automatyzujemy tworzenie optymalnych tras dostaw, uwzględniających zmienne, takie jak pogoda, warunki drogowe oraz wymagania dostaw. Wpływa to nie tylko na terminowość, ale także minimalizację kosztów paliwa i śladu węglowego. Dzięki wykorzystaniu technologii GPS i Internetu Rzeczy (IoT), dajemy możliwość pełnej przejrzystości pozycji i stanu pojazdów w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń oraz lepsze zarządzanie zasobami.

Integracja z innymi rozwiązaniami IT wspierającymi rolników umożliwia kompleksowe zarządzanie całym cyklem produkcyjnym, od zbioru po dostawę. Automatyzacja przepływu dokumentów związanych z transportem, zmniejsza ryzyko błędów, przyspiesza procesy administracyjne i obniża koszty. Tworzone przez nas rozwiązania zbierają i analizują dane z każdej dostawy, aby dostarczać szczegółowe raporty i wskazówki pomagające w ciągłej optymalizacji procesów transportowych.

Oferujemy dedykowane rozwiązania technologiczne w obszarze smart farmingu wykorzystujące zaawansowane technologie, takie, jak sztuczna inteligencja, GPS i Internet Rzeczy (IoT). Integrujemy tworzone systemy z danymi satelitarnymi, sensorami glebowymi, dronami i autonomicznymi pojazdami. Umożliwia to mapowanie, monitorowanie i zautomatyzowane wykonywania działań rolniczych w celu zwiększania efektywności, produktywności i zrównoważenia działalności rolniczej.

Rozwiązania technologiczne w obszarze rolnictwa precyzyjnego koncentrują się na maksymalizacji wydajności upraw i minimalizacji wpływu na środowisko. Drony pozwalają na szybkie i efektywne mapowania dużych obszarów, umożliwiając rolnikom szybką analizę stanu upraw, identyfikację problemów oraz monitorowanie dojrzałości plonów. Autonomiczne pojazdy, działające na podstawie danych z sensorów i systemów GPS, automatyzują procesy takie jak siew, opryski czy zbieranie plonów, co zwiększa precyzję działań i zmniejsza koszty pracy. Dane zebrane w czasie rzeczywistym są automatycznie przetwarzane i analizowane, aby zapewnić optymalne warunki dla roślin i efektywne zarządzanie zasobami.

Wdrażane przez nas rozwiązania umożliwiają nie tylko zwiększenie plonów i redukcję kosztów operacyjnych, ale także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W ten sposób rolnictwo staje się bardziej zrównoważone i przygotowane na przyszłe wyzwania, zwiększając jednocześnie konkurencyjność i rentowność gospodarstw rolnych.

Zdolność do skutecznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych stanowi fundament nowoczesnego zarządzania w każdej branży, w tym - w rolnictwie. Wspieramy firmy w kompleksowym podejściu do inżynierii danych i przekształcaniu surowych danych w cenne informacje. Pozwala to na podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie do upraw, hodowli, sprzedaży i zarządzania gospodarstwem, w oparciu o rzetelne informacje, co przekłada się na realne korzyści biznesowe i operacyjne.

Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu strategii centralizacji danych. Tworzymy dedykowane rozwiązania do analizy danych, integrując je z używanymi systemami i nowoczesnym sprzętem rolniczym, aby odpowiadały na specyficzne potrzeby danego klienta. Automatyzujemy i zwiększamy efektywność gromadzenia, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych. Intuicyjne wizualizacje pozwalają na prezentację wyników w formie przejrzystych grafik oraz inteligentnych rekomendacji, pomagających w optymalizacji procesów rolniczych i biznesowych.

Wspieramy rolników i firmy działające w branży rolniczej we wzroście sprzedaży ich produktów. Rozszerzamy możliwości sprzedaży, dostarczając nowoczesne platformy e-commerce i dedykowane rozwiązania do zarządzania sprzedażą. Kompleksowo tworzymy zaawansowane sklepy internetowe oraz platformy sprzedażowe B2B, które integrują się z istniejącymi systemami, umożliwiając pełną automatyzację procesów zamówień, płatności i zarządzania zapasami. Integracja z systemami CRM i analityką danych pozwala na lepsze zrozumienie zachowań konsumentów i dostosowanie strategii marketingowych. Wpływa to na zwiększenia lojalności klientów i optymalizację kampanii promocyjnych.

Dostarczane przez nas platformy zapewniają pełną kontrolę nad każdym etapem procesu sprzedażowego, umożliwiając ścisłe monitorowanie i analizę danych sprzedażowych, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki temu rolnicy i firmy rolnicze zyskują efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami, uproszczenie procesów biznesowych oraz większą konkurencyjność na rynku. Wszystko to pozwala im na zdobycie nowych rynków, zwiększenie sprzedaży i osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Case studies

Centrum nawozów Ampol-Merol

Dla klienta z branży agro stworzyliśmy dedykowany sklep internetowy, zintegrowany z jego wewnętrznym systemem CRM.

Efekty projektu

  1. uproszczony proces zakupowy dla klientów

  2. spersonalizowane doświadczenia zakupowe

  3. intuicyjny interfejs i oszczędność czasu

  4. kompleksowe narzędzie sprzedażowe

  • BackendBack-end
  • FrontendFront-end

Dlaczego warto wybrać WebMakers jako partnera technologicznego?

  • Doświadczenie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży technologicznej. Realizujemy projekty dla liderów rynku rolniczego w Polsce i zagranicą.

  • Wiedza. Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie IT oraz agrotechnologii, którzy dzielą się wiedzą i pomagają klientom maksymalnie wykorzystać potencjał nowych technologii. Dzięki głębokiej wiedzy branżowej i technicznej, jesteśmy w stanie dostosować nasze rozwiązania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych.

  • Technologia. Stosujemy innowacyjne, ale jednocześnie stabilne technologie i rozwiązania IT, aby zapewnić naszym klientom wzrost wydajności, rentowności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Wykorzystujemy zaawansowaną analizę danych, automatyzację procesów oraz metody zarządzania uprawami, które pomagają rolnikom optymalizować ich działalność na każdym etapie działalności.

12+

lat na rynku

84%

klientów z polecenia

200+

zrealizowanych projektów

Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK