Strona główna / blog / Integracja danych w procesie opracowywania leków
Integracja danych w procesie opracowywania leków

Integracja danych to motor napędowy innowacji w branży farmaceutycznej, który otwiera pole do nowych możliwości w leczeniu i badaniach. Przekonaj się, jak połączenie informacji z różnorodnych źródeł może przyspieszyć odkrywanie leków i poprawić stan opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie do integracji danych

Integracja to proces łączenia informacji z różnych źródeł w jednolity, spójny zestaw danych. W branży farmaceutycznej oznacza to zbieranie i łączenie informacji z badań, produkcji, testów klinicznych, sprzedaży i wielu innych działów, aby móc na ich podstawie podejmować dobre decyzje.

Po co? Przede wszystkim chodzi o przyspieszenie procesu opracowywania nowych leków, zwiększanie ich skuteczności, bezpieczeństwo i wreszcie o optymalizację kosztów.

Efektywna integracja danych - korzyści

Dzięki integracji danych firmy mogą znacznie szybciej wprowadzać nowe leki na rynek. A to dlatego, że mają one dostęp do pełniejszego obrazu badań i testów, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji.

Na podstawie zebranych informacji można też lepiej zrozumieć skutki uboczne, efektywność i potencjalne interakcje z innymi lekami. Przekłada się to na bezpieczeństwo pacjentów.

Co więcej, dzięki skutecznemu łączeniu danych zmniejsza się koszty opracowywania leków, ponieważ:

 • unika się powtarzania tych samych działań;
 • można lepiej zarządzać dostępnymi zasobami;
 • szybciej przeprowadza się badania i rozwija nowe produkty.

Kluczowe źródła danych w farmacji

Dane kliniczne i badawcze

Kiedy mówimy o danych w farmacji, na pierwszym miejscu należy wspomnieć o danych klinicznych i badawczych. Są to informacje, które pochodzą bezpośrednio z badań nad nowymi lekami. Obejmują one między innymi:

 • wyniki testów;
 • obserwacje skutków ubocznych;
 • skuteczność leku w praktyce.

Na podstawie tych danych decyduje się, czy lek jest bezpieczny i skuteczny dla pacjentów. Bez nich nie moglibyśmy mówić o żadnym postępie w medycynie.

Dane z publikacji naukowych i badań rynkowych

Publikacje naukowe dostarczają wiedzy na temat najnowszych odkryć w dziedzinie farmacji, nowych metod leczenia czy też potencjalnych skutków ubocznych leków. Z kolei badania rynkowe pozwalają zrozumieć potrzeby pacjentów, trendy na rynku oraz potencjalną konkurencję.

Dzięki tym danym firmy farmaceutyczne mogą lepiej planować swoje strategie rozwoju i wprowadzania nowych produktów na rynek.

Dane regulacyjne i zatwierdzenia

Zanim lek trafi do sprzedaży, musi przejść przez szereg procedur. Zatwierdzają je specjalne organy regulacyjne, takie jak na przykład:

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce;
 • Food and Drug Administration (FDA) w Stanach Zjednoczonych.

Te informacje pozwalają firmom działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i unikać potencjalnych problemów prawnych.

integracja-danych-w-procesie-opracowywania-lekow-1

Wyzwania w integracji danych

Heterogeniczność formatów danych

Heterogeniczność oznacza, że dane pochodzące z różnych źródeł mogą być zapisane w różnych formatach. Przez to czasem trudno połączyć je w jedną, spójną całość - to tak, jakby próbować ułożyć puzzle z niedopasowanych do siebie kawałków.

W firmach farmaceutycznych dane mogą pochodzić z różnych systemów informatycznych, baz danych czy nawet zapisów papierowych. Dlatego trzeba je odpowiednio przetworzyć, aby mogły być efektywnie wykorzystane.

Zapewnienie jakości i wiarygodności danych

Wszystkie dane powinny być dokładne i kompletne, by można było na ich podstawie podejmować właściwe decyzje. Co, gdy informacje są przestarzałe lub wkradną się do nich błędy? Może to prowadzić do nieprawidłowych analiz i błędnych decyzji. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie integracji danych zastosować solidne procedury walidacji i weryfikacji.

Kwestie bezpieczeństwa i prywatności danych

Naruszenie integralności danych często prowadzi do poważnych konsekwencji, takich jak powikłania zdrowotne u pacjentów czy straty finansowe dla firmy. Dlatego każda firma powinna stosować odpowiednie procedury i narzędzia, by zapewnić bezpieczeństwo danych. Mogą to być na przykład:

 • audyt ścieżek dostępu;
 • kopie zapasowe;
 • walidacja systemów.

Technologiczne podstawy integracji danych

Systemy zarządzania bazami danych (DBMS)

Zacznijmy od podstaw - systemów zarządzania bazami danych, czyli DBMS. To one stanowią fundament dla przechowywania i zarządzania informacjami. Dzięki DBMS możesz bezpiecznie przechowywać ogromne ilości danych, a także szybko i efektywnie je przetwarzać. Przypomina to ogromną, dobrze zorganizowaną bibliotekę, w której bez problemu znajdziesz potrzebną książkę.

Middleware i ETL (Extract, Transform, Load)

Middleware to oprogramowanie pośredniczące, które pomaga w normalizacji danych i ich przesyłaniu między różnymi systemami. A jak działają procesy ETL?

 1. Wydobywają informacje z różnych źródeł.
 2. Transformują je do postaci, która jest spójna i przydatna.
 3. Załadowują dane do systemu.

Chmura obliczeniowa i Big Data

Chmura jest miejscem, gdzie możesz przechowywać dane i korzystać z mocy obliczeniowej zewnętrznych serwerów. Dzięki temu nie trzeba inwestować w drogie serwery i infrastrukturę IT - wszystko masz dostępne na żądanie. Oprócz tego jest to rozwiązanie skalowalne w zależności od potrzeb.

Big Data to z kolei termin odnoszący się do zbiorów danych tak dużych, że tradycyjne metody ich przetwarzania okazują się niewystarczające. Chmura jest świetnym miejscem do pracy z Big Data, ponieważ oferuje elastyczność i moc obliczeniową potrzebną do analizy tych ogromnych ilości informacji.

integracja-danych-w-procesie-opracowywania-lekow-2

Narzędzia i oprogramowanie do integracji danych

Platformy integracji danych

Platformy integracji danych to wielofunkcyjne narzędzia, które pomagają w łączeniu danych z różnych źródeł. Dzięki nim możesz nie tylko przechowywać i zarządzać danymi, ale również przetwarzać je i przygotowywać do analizy.

Tego typu platformy oferują różne funkcje, takie jak czyszczenie danych, ich transformacja i ładowanie do docelowych systemów. To one stanowią serce procesu integracji oraz umożliwiają płynny przepływ informacji.

Specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych

Kiedy już dane zostaną zintegrowane, przychodzi czas na ich analizę. Tutaj na scenę wkracza specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych - Business Intelligence (BI). Umożliwia ono głęboki wgląd w dane oraz pomaga odkryć ukryte wzorce, trendy i możliwości. Dzięki temu podejmiesz decyzje na podstawie większej liczby informacji.

API

Warto też wspomnieć o roli API (Application Programming Interface) czyli zestawie reguł i definicji, które pozwalają na komunikację między różnymi aplikacjami. Dzięki API można zintegrować i zautomatyzować procesy różnych systemów, co znacząco usprawnia pracę.

Standardy wymiany danych - HL7 FHIR

HL7, czyli Health Level Seven International, to zestaw międzynarodowych standardów wymiany, zarządzania i integracji danych elektronicznych w opiece zdrowotnej.

Z kolei FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) to nowsza specyfikacja oparta na HL7, która ułatwia wymianę danych między systemami. FHIR jest zaprojektowany tak, aby był łatwy w implementacji i wspierał szeroki zakres zastosowań, w tym mobilnych i chmurowych.

Znaczenie interoperacyjności w integracji danych

Zdolność różnych systemów informatycznych do współpracy jest niezwykle ważna dla efektywnej wymiany danych. Interoperacyjność pozwala na płynną komunikację między różnymi dostawcami usług medycznych, co przekłada się na lepszą koordynację opieki i bezpieczeństwo pacjentów.

Dzięki standardom takim jak HL7 FHIR systemy mogą "rozumieć" wymieniane między sobą informacje, co znacznie ułatwia integrację danych.

Wykorzystanie ontologii i słowników danych

Ontologie i słowniki danych to narzędzia, które sprawiają, że różne systemy mogą "mówić" tym samym językiem i używać jednolitej terminologii. Wówczas można zrozumieć i przetłumaczyć te informacje na jeden język, nawet jeśli dwa systemy używają różnych terminów do opisania tego samego zjawiska. Umożliwia to automatyczną wymianę danych.

Strategie integracji danych

Planowanie i zarządzanie projektem

Za sukcesem każdego projektu integracji danych stoi odpowiednie planowanie. To etap, na którym określasz cele, zakres projektu i zasoby, które będą potrzebne. Dobre zarządzanie projektem to podstawa - pomaga to w terminowym realizowaniu zadań i efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Pamiętaj, że przyda Ci się odrobina elastyczności i gotowość do zmiany planu w trakcie realizacji projektu. Wyznaczaj jasne cele i organizuj regularne spotkania zespołu projektowego, a wszystko będzie szło zgodnie z planem.

Modelowanie i mapowanie danych

Masz już plan? Czas na modelowanie i mapowanie danych. To etap, na którym decydujesz, jak dane z różnych źródeł będą ze sobą współgrać.

Modelowanie to proces projektowania struktury, która będzie przechowywać zintegrowane dane. Z kolei mapowanie danych polega na dopasowywaniu informacji z jednego źródła do odpowiedników w innym miejscu, by współpraca stała się możliwa. To trochę jak tłumaczenie z jednego języka na drugi - trzeba upewnić się, że wszystko jest przetłumaczone poprawnie w celu uniknięcia pomyłek i nieścisłości.

Testowanie integracji i weryfikacja danych

Ostatni etap to testowanie integracji i weryfikacja danych. Tutaj sprawdzasz, czy wszystko działa tak, jak należy. Jeśli pojawiają się jakieś problemy związane z przepływem danych między systemami, odkryjesz je właśnie teraz.

Weryfikacja danych to z kolei proces sprawdzania, czy zintegrowane dane są dokładne i kompletne. Zawsze warto się upewnić, że możesz polegać na danych, które potem wykorzystasz do podejmowania decyzji.

integracja-danych-w-procesie-opracowywania-lekow-3

Przypadki użycia i studia przypadków

Project Data Sphere - integracja danych w badaniach klinicznych

Kilka firm farmaceutycznych ogłosiło powstanie otwartej platformy do udostępniania danych o nazwie Project Data Sphere. Integruje ono dane setek tysięcy pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych na temat raka. Koncerny chcą w ten sposób przyspieszyć rozwój nowych terapii dla pacjentów z nowotworem.

W projekcie biorą udział między innymi:

 • AstraZeneca;
 • Bayer;
 • Celgene;
 • Janssen Research and Development;
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center;
 • Sanofi;

Roivant Sciences - analiza danych w odkrywaniu nowych leków

Roivant Sciences to firma z siedzibą w Nowym Jorku, która wykorzystuje dane i zaawansowane algorytmy do rozwiązywania rzeczywistych problemów w odkrywaniu leków. Obecnie ma ona ponad 40 leków w fazie rozwoju w swoich firmach zależnych.

Roivant korzysta przy tym ze sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Dzięki temu może przyspieszyć postęp projektów i ograniczać koszty rozwoju.

RWE - monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności leków

Real-World Evidence (RWE) to kliniczny dowód na bezpieczeństwo i skuteczność produktu medycznego, który jest generowany za pomocą danych z rzeczywistego świata (RWD) wynikających z rutynowej opieki zdrowotnej.

Źródła RWD to między innymi:

 • elektroniczne zapisy zdrowia (EHR);
 • rejestry;
 • dane z rachunków i rozliczeń;
 • informacje generowane przez pacjentów;
 • dane z aplikacji mobilnych i urządzeń.

Informacje z tych źródeł mogą być zbierane i analizowane za pomocą projektów badawczych takich jak prospektywne i retrospektywne badania kohortowe, badania przypadków i kontroli oraz pragmatyczne badania kliniczne.

Masz pomysł na projekt z branży healthcare? Pomożemy Ci go zrealizować.

Przyszłość integracji danych w farmacji

AI i ML już teraz rewolucjonizują analizę danych w farmacji. Pozwalają one przewidywać trendy, optymalizować procesy badawcze i rozwijać spersonalizowane terapie.

IoT (Internet of Things) dostarcza strumienie danych z urządzeń i inteligentnych czujników, które mogą być wykorzystane do monitorowania stanu zdrowia pacjentów i efektywności leków.

Wraz z rozwojem tych technologii sektor farmaceutyczny będzie musiał stawić czoła nowym wyzwaniom - przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i prywatność tych masowych zbiorów danych. Jednak otwierają się też przed nim nowe szanse na zrozumienie chorób, co może prowadzić do odkrycia nowych terapii i leków.

Dane rzeczywiste (RWD - Real World Data) zyskują na znaczeniu, oferując wgląd w skuteczność leków w naturalnych warunkach poza kontrolowanymi badaniami klinicznymi. Integracja RWD z tradycyjnymi danymi badawczymi może przyspieszyć rozwój nowych leków i terapii, a także ułatwić dopasowanie leczenia do konkretnego pacjenta.

Postaw na rozwój technologiczny!

Integracja danych w branży farmaceutycznej to trend, która napędza innowacje i przyspiesza rozwój nowych leków. Dzięki niej firmy mogą efektywniej wykorzystywać zgromadzone informacje, lepiej rozumieć choroby, a także szybciej wprowadzać bezpieczne leki na rynek.

Wskazówki i dobre praktyki:

 • zawsze zaczynaj od solidnego planu integracji, który uwzględnia cele biznesowe;
 • nie lekceważ znaczenia jakości danych. Inwestuj w narzędzia i procesy, które zapewnią ich czystość i wiarygodność;
 • bądź na bieżąco z nowymi technologiami i standardami, które mogą ułatwić integrację danych.

Świat danych oferuje nieograniczone możliwości. Pozostawaj na bieżąco z najnowszymi trendami - każdy krok w kierunku lepszej integracji danych to krok w stronę lepszego jutra dla pacjentów na całym świecie.

branża farmaceutycznaanaliza danychbezpieczeństwo danychmiddlewareintegracja danychinnowacje farmaceutycznerozwój lekówzarządzanie danymiDBMSchmura obliczeniowainteligentne zarządzanie winnicązrównoważony rozwój winnicnowoczesne winiarstworola IT w rolnictwie
Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK