Strona główna / blog / Automatyzacja i robotyzacja procesów magazynowych
Automatyzacja i robotyzacja procesów magazynowych

Rozwój współczesnych firm w dużej mierze determinowany jest rozwojem technologii. Ta już od wielu lat podlega dynamicznemu rozwojowi, dostarczając przedsiębiorcom nowoczesnych rozwiązań. Dziś wiele procesów może odbywać się automatycznie, co pozwala ograniczyć nakłady pracy ludzkiej. Umiejętnie wykorzystane technologie, takie jak automatyzacja i robotyzacja stwarzają szansę na zwiększenie efektywności w licznych obszarach działalności, również w procesach magazynowych.

W jaki sposób te innowacyjne rozwiązania można wykorzystać w zarządzaniu magazynem i jakie niosą za sobą korzyści? W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Automatyzacja i robotyzacja. Czym są?

Procesy, jakimi są automatyzacja i robotyzacja, mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania wielu współczesnych firm, w tym również dla firm, które specjalizują się w dostarczaniu rozwiązań w obszarze magazynów e-commerce. Mówimy tu o technologiach obejmujących roboty, programy komputerowe, a także specjalistyczne systemy informatyczne. Są one ukierunkowane na zastąpienie pracy człowieka w poszczególnych zadaniach, a niekiedy nawet w całych procesach.

Automatyzacja jest złożonym pojęciem, które trudno jest jednoznacznie zdefiniować. Dość ogólnie można określić ją jako nadanie określonemu procesowi automatycznego charakteru i zmechanizowanie danej czynności. To zaś prowadzi do automatycznej jej realizacji. Automatyzacja jest ściśle związana z wykorzystywaniem technologii oraz maszyn do wykonywania tych zadań, w których przypadku konieczna jest ludzka interwencja. Automatyzacja odgrywa kluczową rolę w procesach np. pickingu, sortowania w obszarze magazynów pocztowych, kurierskich, logistycznych i e-commerce.

Z kolei robotyzacja oznacza nic innego jak zastosowanie podczas procesu produkcyjnego robotów, a także manipulatorów i różnego typu urządzeń towarzyszących. Ma ona na celu umożliwienie wdrożenia wybranych procesów bez ingerencji człowieka lub z ograniczoną ingerencją. Robotyzacja łączy w sobie inżynierię mechaniczną, elektryczną oraz oprogramowania, które służą do stworzenia robotów. Te zaś ukierunkowane są na szybkie i bardzo precyzyjne wykonywanie zadań, w tym np. umożliwiając szybką i dokładną selekcję produktów do wysyłki.

Warto w tym miejscu podkreślić, że automatyzacja i robotyzacja nie są pojęciami tożsamymi, choć powszechnie dość często używane są zamiennie. Głównym aspektem różniącym oba terminy, jest poziom ludzkiego zaangażowania w dane działanie. Podczas gdy automatyzacja ukierunkowana jest z reguły na wspieranie pracy człowieka, tak robotyzacja jest w stanie w niektórych przypadkach zastąpić go całkowicie. Robotyzacja może bowiem obsługiwać o wiele bardziej złożone zadania niż sama automatyzacja. Tu zadania realizują roboty, a w przypadku automatyzacji zastosowanie znajduje technologia oraz maszyny.

Ujmując problem od innej strony, robotyzacja jest składową automatyzacji. Choć to ona zdaje się być bardziej zaawansowana, to w rzeczywistości nie istnieje bez automatyzacji. Automatyzacja zaś może występować bez robotyzacji, co czyni tę drugą pojęciem o znacznie węższym znaczeniu.

Grafika ukazująca proces magazynowania

Współczesna branża magazynowa

Szacuje się, że obecna kondycja polskiego rynku magazynowego jest stabilna. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa działające w tej branży nie muszą mierzyć się z różnymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z procesami magazynowymi. Galopująca inflacja, rosnące koszty, a niekiedy także braki kadrowe oraz rotacja pracowników to główne czynniki, które obniżają skuteczność pracy magazynów. Są to problemy, którym ciężko jest podołać, stosując wyłącznie standardowe procesy magazynowe.

W odpowiedzi na te wyzwania, firmy specjalizujące się w branży automatyzacji magazynów e-commerce, skupiają się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie transportu wewnętrznego, sortowania, pickingu i dystrybucji. Picking, czyli proces kompletacji zamówień, jest kluczowym elementem w magazynach e-commerce, a jego efektywność bezpośrednio wpływa na zadowolenie klienta i opłacalność operacji.

Aby utrzymać się na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększyć swoją efektywność, szybkość działania, a także poprawić precyzję prowadzonych operacji magazynowych. Tym bardziej że konkurencyjność w branży rośnie. Inwestycje w zaawansowane technologie pickingu, automatyzacji sortowania oraz robotyzacji są kluczem do zapewnienia najwyższej jakości usług w tym sektorze.

Automatyzacja w magazynach. Jakie procesy można poddać automatyzacji w logistyce i magazynowaniu?

Automatyzacja w magazynach pozwala na efektywne przeprowadzenie procesów, w których zwiększa się część działań logistycznych przebiegających w sposób automatyczny. Oznacza to, że udział człowieka w nich jest albo zbędny, albo ograniczony do minimum. O jakich dokładnie procesach mowa? Automatyzacji można poddać, takie operacje jak: przyjmowanie ładunków, transport i składowanie towarów, ich kompletowanie oraz przygotowanie do wysyłki ich kompletowanie oraz przygotowanie do wysyłki.

W szczególności, picking, czyli kompletacja zamówień, jest jednym z najważniejszych procesów w magazynach e-commerce. Dzięki zaawansowanym robotom, możliwe jest szybkie i precyzyjne kompletowanie zamówień, co przekłada się na większą efektywność i zadowolenie klienta. Dodatkowo, automatyczne sortery umożliwiają efektywne sortowanie produktów, co jest kluczowe w procesie dystrybucji.

Grafika przedstawiająca przekrój magazynu

Korzyści z wdrożenia automatyzacji. Które obszary warto zautomatyzować?

Umiejętnie wdrożona automatyzacja może przynieść współczesnym firmom szereg korzyści i usprawnić procesy zarządzania magazynami. Jest w stanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz wyeliminować przestoje. Automatyzacja pozwala też zarządcom uporać się z brakami kadrowymi, zapewniając jednocześnie możliwość pracy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki niej poszczególne czynności mogą być realizowane znacznie szybciej, a przy tym dokładnie, co pozwala wykluczyć potencjalne błędy. Warto mieć też na uwadze, że automatyzacja ułatwia optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Wynika to z faktu, że dzięki jej wdrożeniu nie zachodzi potrzeba pozostawiania większych, wolnych przestrzeń, które były wcześniej przeznaczone m.in. dla wózków widłowych.

Jakie obszary działania warto zatem zautomatyzować? Za podstawę automatyzacji magazynu można uznać takie narzędzia i technologie jak: układnica paletowa i pojemnikowa, pojazdy sterowane automatycznie (AGV, AMR), przenośniki i transportery, wysokowydajne sortery automatyczne i regały automatyczne. Należy przy tym podkreślić, że stworzenie sprawnie funkcjonującego magazynu automatycznego wcale nie musi oznaczać konieczności zastosowania wszystkich powyższych urządzeń. W zależności od specyfiki danego magazynu można wykorzystać poszczególne z nich.

W kontekście magazynów logistycznych, warto zwrócić uwagę na następujące obszary do automatyzacji:

  • Picking: Zaawansowane roboty do pickingu pozwalają na szybkie i dokładne kompletowanie zamówień.
  • Sortowanie: Automatyczne sortery gwarantują efektywne sortowanie produktów, co jest kluczowe w procesie dystrybucji.
  • Transport wewnętrzny: Roboty transportowe, takie jak AGV czy AMR, umożliwiają efektywny transport produktów w obrębie magazynu.
  • Zarządzanie magazynem: Nowoczesne systemy zarządzania magazynem (WMS) pozwalają na optymalizację procesów magazynowych i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów.
grafika wózka widłowego

Jakie wyzwania czekają firmy, wprowadzające automatyzację?

Proces automatyzacji jawi się często jako technologia, która zrewolucjonizuje funkcjonowanie współczesnych firm. Trzeba mieć jednak świadomość, że jej wdrożenie wiąże się z określonymi trudnościami oraz koniecznością stworzenia dobrze zaplanowanej strategii działania. Pochopne, nieprzemyślane działania mogą przynieść więcej szkód niż korzyści.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że nawet nad najbardziej zaawansowanymi procesami automatyzacji, takimi jak automatyczne sortery, zawsze czuwa człowiek. Dlatego ogromne znaczenie ma odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu nowych technologii, takich jak systemy do automatycznego pickingu czy sortowania.

Pozostają jeszcze koszty, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy planujący zautomatyzować powierzchnie magazynowe. Wdrożenie tej technologii to inwestycja. Aby okazała się ona opłacalna, a koszty się zwróciły, cały proces powinien zostać dokładnie zaplanowany. Nie można też zapominać, że nowe systemy należy odpowiednio zintegrować ze starymi, co zapewni płynność i wysoką skuteczność pracy magazynu.

Chcesz zautomatyzować swój magazyn?

Automatyzacja w praktyce

Rozwiązania polegające na automatyzacji magazynów każdego roku zyskują coraz większą popularność w krajach na całym świecie. Dowodzi to, że innowacyjne technologie zdają egzamin, a ich wdrożenie usprawnia nie tylko pracę magazynów, ale przebieg całych procesów logistycznych, czyniąc je bardziej wydajnymi.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez firmę doradczą Research and Markets, w samym tylko 2020 roku wartość rynku robotów logistycznych osiągnęła blisko 1,85 mld dolarów. Szacuje się, że do 2026 roku kwota ta wzrośnie do 2,35 mld dolarów.

Z kolei w raporcie Global Industry Analysts wskazano, że na automatyzację magazynów decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Prognozy mówią, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku automatyzacji procesów logistycznych w latach 2020-2027 osiągnie wartość 10,4%.

W rzeczywistości, przedsiębiorstwa stosują nowoczesne technologie do kompletacji zamówień, aby sprostać narastającym oczekiwaniom rynkowym. Automatyzując czynności jak kompletacja, segregacja czy wewnętrzny transport, firmy mogą efektywniej zarządzać swoim magazynem i podnieść wydajność całego procesu dostarczania towarów.

Jak działa robotyzacja? Jakie zadania wykonują roboty?

Jak już wspomniano powyżej, robotyzacja stanowi jeden z elementów składowych szeroko ujmowanej automatyzacji. Jakie zadania w obszarze magazynu można zatem powierzyć robotom? Świetnie sprawdzają się m.in. przy obsługiwaniu regałów. Wykorzystuje się wówczas specjalne pojazdy podnoszące, takie jak wózki paletowe czy sztaplarki.

Roboty świetnie sprawdzają się m.in. przy obsługiwaniu regałów. Wykorzystuje się wówczas specjalne pojazdy podnoszące, takie jak wózki paletowe czy sztaplarki. Jednak w obszarze e-commerce, gdzie dynamiczność procesów jest kluczowa, roboty odgrywają jeszcze ważniejszą rolę. Są one niezastąpione w procesach pickingu, gdzie precyzja i szybkość są kluczowe.

Roboty można wykorzystać również do transportu towarów, zarówno w obrębie magazynu, jak i między magazynem a halą produkcyjną. W firmach takich jak PURU, dostarczane roboty służą również do kompletowania zamówień, które może przyjmować formę automatyczną lub półautomatyczną.

Zautomatyzowany proces zarządzania magazynem nie kończy się jednak tylko na robotach. Technologie takie jak automatyczne sortery czy systemy do pickingu pozwalają na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie magazynem, dostosowane do specyfiki rynku e-commerce.

Zautomatyzowany proces zarządzania magazynem - przykłady

W stronę automatyzacji zwracają się firmy na całym świecie. W obszarze magazynów logistycznych, gdzie dynamika i precyzja są kluczowe, zaawansowane technologie zarządzania magazynem odgrywają kluczową rolę.

Jednym z przykładów może być partner WebMakers - firma PURU, która specjalizuje się m.in. w dostarczaniu rozwiązań dla magazynów e-commerce. W przedsiębiorstwie tym dostępne są zaawansowane technologie pickingu, które pozwalają na skuteczne i precyzyjne kompletowanie zamówień. Dzięki automatyzacji, rozwiązania technologiczne PURU są w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku, zapewniając szybką i dokładną obsługę różnych klientów działających w branże e-commerce i branżach dystrybucyjnych.

zdjęcie mushiny

Innym przykładem może być zastosowanie automatycznych sorterów w procesie sortowania towarów. Dzięki nim możliwe jest szybkie i precyzyjne podzielenie produktów, co jest kluczowe w dynamicznym świecie e-commerce i dystrybucji.

zdjęcie sortera inpost

W zależności od specyfiki danego magazynu i wymagań rynku, firmy mogą dostosowywać i modyfikować swoje procesy, wykorzystując różne technologie i rozwiązania. Kluczem jest jednak odpowiednie dostosowanie technologii do specyfiki działalności i wymagań rynku.

Perspektywy na przyszłość

Wiele wskazuje na to, że automatyzacja i robotyzacja stanowią przyszłość wielu branż. Nie inaczej będzie, jeżeli chodzi o procesy logistyczne i magazynowe. Automatyzacja przynosi na tym polu znakomite rezultaty, dlatego będzie tylko częściej i chętniej wdrażana. Coraz większe znaczenie będą miały na tym polu roboty, które już teraz są w stanie skutecznie obsługiwać magazyny, a ich działanie wciąż jest doskonalone.

Firmy powinny zdawać sobie sprawę, że współczesne zarządzanie magazynami wiąże się z zupełnie nowymi standardami. Te zaś determinowane są ujmowanymi w skali globalnej procesami gospodarczymi, sytuacją rynkową, a także potrzebami i oczekiwaniami samych konsumentów. Są to czynniki, które rodzą potrzebę wcielania coraz bardziej złożonych i zaawansowanych technologicznie działań. Automatyzacja i robotyzacja już wkrótce mogą okazać się zatem niezastąpione w wykonywaniu trudnych, skomplikowanych zadań.

Podsumowanie

Współczesne technologie, takie jak automatyzacja i robotyzacja, przynoszą rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu magazynów, dostosowując je do rosnących wymagań rynku e-commerce. Dzięki nim, procesy takie jak picking czy sortowanie stają się bardziej efektywne, precyzyjne i szybkie. Mimo że zaawansowane technologie przynoszą wiele korzyści, nie można zapominać, że kontrola nawet nad najbardziej zautomatyzowanymi procesami jeszcze pozostaje w rękach człowieka, który odgrywa kluczową rolę w całym ekosystemie magazynowym. Jednakże dynamiczny rozwój w tym obszarze w każdym roku przynosi nowe rewolucje i z każdym rokiem udział człowieka w tych czynnościach będzie malejący. Wdrożenie nowoczesnych technologii w magazynach to nie tylko odpowiedź na aktualne wyzwania rynkowe, ale także inwestycja w przyszłość.

Dzięki współpracy pomiędzy firmami WebMakers i PURU, które stawiają na innowacyjność, jesteśmy w stanie kompleksowo - zarówno od strony oprogramowania, jak i hardware - dostarczyć zaawansowane rozwiązania w obszarze kompletacji zamówień. Wspólnie jesteśmy w stanie sprostać wielu wyzwaniom i wykorzystać synergię ekspertów od oprogramowania i urządzeń oraz robotów. Przekłada się to na wyższą jakość usług i zadowolenie klienta.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Puru Sp. z o.o. - integratorem systemów magazynowych.

Spółka PURU to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w zaawansowanych technologiach, działająca w branży integracji systemów automatyzacji magazynów z siedzibą w Warszawie. Firma ta ma kluczowe znaczenie w sektorze logistycznym, szczególnie w obszarze e-commerce. Jej działania skoncentrowane są przede wszystkim na integracji systemów sortowania i transportu wewnętrznego, stosowanych w magazynach dystrybucyjnych oraz e-commerce. PURU współpracuje z międzynarodowymi firmami dostarczającymi rozwiązania dla magazynów, dzięki czemu jest w stanie zaoferować różnorodne, wysokiej jakości systemy i dopasować je do potrzeb i możliwości klienta. Puru jest także producentem przenośników.

Automatyzacja procesów magazynowychRobotyzacja w logistyceTechnologie w magazynach e-commerceZaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS)Innowacje w procesach logistycznychEfektywność operacji magazynowychRoboty do pickingu i sortowaniaAutomatyzacja i bezpieczeństwo pracyRedukcja kosztów w zarządzaniu magazynemOptymalizacja przestrzeni magazynowejPrzyszłość automatyzacji i robotyzacjiWdrożenie technologii w magazynachPoprawa wydajności dzięki automatyzacjiZmniejszenie błędów operacyjnych w magazynieNowoczesne rozwiązania dla magazynów e-commerce

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK