Strona główna / blog / Automatyzacja procesów biznesowych - korzyści i wdrożenie
Automatyzacja procesów biznesowych - korzyści i wdrożenie

Automatyzacja procesów staje się kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania firm. Sama w sobie oznacza ona zastosowanie technologii i narzędzi informatycznych, by zastąpić ręczne operacje lub przynajmniej znacznie je ułatwić. Przekonaj się, dlaczego warto!

Jakie są korzyści z wdrożenia automatyzacji?

Poprawa efektywności i wydajności

Automatyzacja procesów eliminuje monotonne i powtarzalne zadania, które wcześniej pochłaniały cenny czas pracowników. Dzięki temu mogą oni skupić się na bardziej twórczych i strategicznych inicjatywach. To nie tylko zwiększa produktywność, lecz także umożliwia pracownikom rozwijanie innowacyjnych pomysłów.

Oszczędność czasu i zasobów

Przeniesienie odpowiedzialności za niektóre procesy na systemy informatyczne skraca czas realizacji zadań. Dzięki automatyzacji etapy procesów mogą być wykonywane równocześnie i bez potrzeby ciągłego nadzoru ze strony pracowników. W efekcie firmy mogą skrócić cykle produkcyjne i szybciej wykonywać zlecenia dla klientów.

Ograniczenie kosztów

Mniejsza liczba pracowników zaangażowanych w rutynowe zadania przekłada się na mniejsze koszty zatrudnienia. Automatyzacja znacznie zmniejsza ryzyko ludzkich błędów. Eliminuje to potrzebę napraw i korekt, a w efekcie - ogranicza koszty operacyjne. Możesz przekierować te oszczędności na rozwijanie innych obszarów firmy.

Poprawa jakości

Systemy automatyzacji są w stanie realizować zadania z większą precyzją i powtarzalnością niż ludzie. To przekłada się na wyższą jakość wykonywanych usług lub produktów. Klienci mogą mieć pewność, że każdy etap procesu jest realizowany zgodnie z ustalonymi standardami, co buduje zaufanie do marki i sprawia, że kupujący są bardziej zadowoleni z efektu.

Skrócenie czasu realizacji zamówień

Automatyzacja przyspiesza cały proces realizacji zamówień. Od momentu złożenia zamówienia do wysłania towaru klientowi wszystko odbywa się płynnie i w zautomatyzowany sposób. To zapewnia szybką obsługę klienta i skraca czas oczekiwania na zamówiony produkt.

Poprawa obsługi klienta

Systemy automatyzacji mogą obsługiwać zapytania i prośby klientów 24/7 bez względu na godzinę czy dzień tygodnia. Kupujący otrzymują szybkie i spersonalizowane odpowiedzi, co znacznie poprawia ogólną jakość obsługi.

Zwiększenie konkurencyjności

Firmy, które skutecznie wdrażają automatyzację, są w stanie lepiej reagować na zmienne warunki rynkowe. Dzięki elastyczności mogą szybko wprowadzać zmiany w odpowiedzi na nowe trendy lub konkurencję, co daje im przewagę na rynku.

Większe zyski firmy

Oszczędność czasu i zasobów, redukcja kosztów i poprawa jakości usług - to trzy filary, dzięki którym Twoja firma może generować większe przychody przy niższych kosztach. Dzięki temu Twoje wyniki finansowe znacznie się poprawią.

Tryby

Które obszary w firmie można zautomatyzować? Przykłady z życia:

Finanse i księgowość

Pracownik księgowości zajmujący się generowaniem faktur oraz rozliczeniami miał problem z utrzymaniem tempa w miarę rosnącej liczby transakcji. Dzięki automatyzacji procesów finansowych system generuje teraz faktury na podstawie danych transakcyjnych i dokonuje rozliczeń zgodnie z ustalonymi regułami.

Pracownik został uwolniony od wykonywania monotonnych zadań i mógł skupić się na analizie finansowej oraz bardziej strategicznych aspektach pracy.

HR

W korporacji, która regularnie prowadziła procesy rekrutacyjne na różnych stanowiskach, pracownik działu HR doświadczał znacznego obciążenia pracy podczas wstępnych etapów selekcji.

Wprowadzenie narzędzia do automatycznego przesiewu aplikacji i analizy CV pomogło znacznie skrócić czas rekrutacji, pozwalając pracownikowi HR skupić się na osobistych interakcjach z kandydatami oraz na strategii rozwoju zasobów ludzkich.

Obsługa klienta

W firmie e-commerce pracownicy obsługi klienta regularnie otrzymywali dziesiątki powtarzających się pytań dotyczących zamówień, dostaw i zwrotów. Wprowadzenie chatbotów umożliwiło automatyczne udzielanie odpowiedzi na często zadawane pytania, tym samym przekierowując personel do rozwiązywania bardziej złożonych problemów klientów.

Sprzedaż i marketing

W agencji marketingowej pracownik odpowiedzialny za śledzenie wyników kampanii oraz generowanie leadów musiał wcześniej ręcznie analizować ogromną ilość danych. Dzięki platformie automatyzującej zarządzanie kampaniami i analizę danych teraz otrzymuje klarowne raporty w czasie rzeczywistym. Dostaje też automatyczne powiadomienia o potencjalnych leadach, dzięki czemu o wiele łatwiej mu podejmować decyzje.

IT i wsparcie techniczne

Dział IT firmy dostarczającej oprogramowanie często miał trudności z reagowaniem na awarie i problemy techniczne w czasie rzeczywistym. Po zastosowaniu narzędzi monitorujących oraz automatycznego zgłaszania awarii pracownicy IT byli w stanie natychmiast reagować na problemy - jeszcze zanim klienci zauważyli występujące niedogodności.

Logistyka

W przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją pracownicy działu logistyki mieli trudności z zarządzaniem magazynem i trasami dostaw. Wdrożenie systemu automatycznego śledzenia przesyłek oraz optymalizacji tras znacznie poprawiło efektywność operacyjną, a pracownicy logistyki mogli skupić się na bardziej zaawansowanych zagadnieniach związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Controlling

Pracownicy działu controllingowego w firmie produkcyjnej spędzali wiele godzin na zbieraniu i analizowaniu danych finansowych w celu przygotowania raportów. Dzięki automatyzacji procesów raportowania i analizy kosztów mogą teraz dostarczać bardziej precyzyjne i aktualne informacje, co przekłada się na lepsze podejmowanie decyzji zarządzających.

Kontrola i weryfikacja jakości

Dział kontroli jakości w branży produkcyjnej wcześniej przeprowadzał ręcznie wszystkie skomplikowane testy i weryfikacje produktów. Wprowadzenie automatyzacji pozwoliło na szybsze i dokładniejsze monitorowanie procesów produkcyjnych oraz lepszą weryfikację jakości, co przyczyniło się do redukcji wadliwych egzemplarzy jeszcze na etapie produkcji.

Przykłady automatyzacji procesów w różnych branżach

EdTech

W edukacji technologicznej automatyzacja pomaga w zarządzaniu produktami edukacyjnymi, uczniami, prowadzeniu kursów online oraz analizie postępów uczniów.

Świetnym przykładem jest firma Edu Bears i "Bears' Station" - stworzona oraz stale rozwijana przez WebMakers platforma digitalizująca i automatyzująca proces zarządzania klientami i produktami edukacyjnymi.

Innym przykładem jest Brainly - polska platforma edukacyjna, która łączy uczniów i nauczycieli z całego świata. Serwis wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego sprawdzania poprawności odpowiedzi, rekomendowania treści i personalizacji całego procesu nauczania.

Healthcare i farmacja

W obszarze opieki zdrowotnej procesy automatyzacji obejmują zarządzanie danymi pacjentów, terminami wizyt oraz fakturowanie usług medycznych. Z kolei w branży farmaceutycznej pomagają między innymi monitorować stan magazynowy leków, rejestrować recepty i zarządzać dostawami.

WEBCON BPS to polska platforma low-code, która pomaga firmom z branży ochrony zdrowia i farmacji zwiększać efektywność operacyjną, zautomatyzować powtarzalne zadania i skracać czas realizacji procesów.

E-commerce

W każdym współczesnym e-commerce zarządzanie zamówieniami, analiza preferencji klientów i personalizacja oferty podlegają całkowitej lub częściowej automatyzacji.

Świetnie pokazuje Oponeo - polska firma e-commerce, która sprzedaje opony i felgi przez internet. Przedsiębiorstwo wykorzystuje automatyzację do usprawnienia sprzedaży i obsługi klienta.

Drugim przykładem ciekawej automatyzacji w e-commerce jest nasz klient Kombinat.pl - sklep internetowy dla branży HVAC - u którego zautomatyzowaliśmy szereg różnych procesów, m.in. tworzenie oferty kompletnych systemów klimatyzacji czy weryfikację typu odbiorcy (klient profesjonalny oraz odbiorca indywidualny), co wpływa na różne parametry i dopasowanie działania sklepu do danego typu.

Rolnictwo

Automatyzacja w sektorze rolnictwa pomaga w monitorowaniu upraw, sterowaniu maszynami rolniczymi oraz optymalizacji procesów sadzenia i zbioru.

Duńska firma rolnicza Agrointelli oferuje inteligentne maszyny rolnicze, które wykorzystują automatyzację do optymalizacji uprawy i zbioru roślin.

Branża opakowań

Jedną z możliwych automatyzacji dla branży produkującej opakowania są konfiguratory produktów, które usprawniają proces obsługi klientów oszczędzając czas handlowców, zwiększają zaangażowanie klientów czy wręcz stają się nowym, dodatkowym kanałem sprzedaży, zwiększającym przychody firmy.

Dobrym przykład tego typu automatyzacji jest stworzony przez nas konfigurator produktów z wizualizacją 3D w firmie Janbox, który pozwolił firmie zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii, poświęcanej dotychczas na precyzowanie zamówień z klientami innymi kanałami.

Pudła

W jaki sposób wprowadzić automatyzację krok po kroku?

Wszystko zaczyna się od analizy oraz identyfikacji procesów, które można i warto zautomatyzować. Następnie, wybierając odpowiednie narzędzia i technologie, a także określając cele i oczekiwane rezultaty, tworzy się plan wdrożenia. Uwzględnia on etapy, zasoby i terminy. Ważne jest, by po wdrożeniu przeprowadzić szkolenie pracowników, monitorować procesy i - w razie potrzeby - je optymalizować. Całość przebiega w następujący sposób:

  1. Analiza i identyfikacja procesów do automatyzacji. Wyszukaj procesy, które możesz zautomatyzować i określ ich priorytety.
  2. Określenie celów i oczekiwanych rezultatów. Wytycz cele, jakie chcesz osiągnąć dzięki automatyzacji. Może to być na przykład skrócenie czasu realizacji zamówień czy poprawa jakości obsługi klienta.
  3. Wybór odpowiednich narzędzi i technologii. Dobierz oprogramowanie i systemy najlepiej wspierające procesy, które chcesz zautomatyzować.
  4. Opracowanie planu wdrożenia. Sporządź szczegółowy plan, który uwzględnia etapy wdrożenia, zasoby ludzkie oraz terminy.
  5. Wdrożenie automatyzacji. Uruchom wybrane narzędzia i systemy, dostosowując je do specyfiki firmy.
  6. Szkolenie pracowników. Zapewnij pracownikom odpowiednie przygotowanie, aby mogli efektywnie korzystać z nowych narzędzi.
  7. Monitorowanie i optymalizacja. Regularnie analizuj efekty wdrożenia i w miarę potrzeb dokonuj optymalizacji procesów.
  8. Skalowanie i rozwijanie. Jeśli automatyzacja przynosi pozytywne efekty, rozważ rozszerzenie jej na inne obszary firmy.
  9. Ciągły rozwój. Technologia i potrzeby firmy nieustannie ewoluują, dlatego warto stale rozwijać proces automatyzacji.

Jakie systemy IT można wdrożyć podczas automatyzacji?

Systemy zarządzania procesami (BPM)

Systemy zarządzania procesami (Business Process Management) to oprogramowanie, które umożliwia firmom modelowanie, automatyzację oraz optymalizację swoich procesów biznesowych. Pozwala to na lepszą organizację pracy i redukcję kosztów.

Przy użyciu BPM można tworzyć wizualne modele procesów, określać role i odpowiedzialności, monitorować postęp oraz identyfikować obszary, które warto ulepszyć. Dzięki temu firmy mogą dostosować swoje operacje do zmieniających się warunków rynkowych.

Systemy CRM

Systemy CRM (Customer Relationship Management) to narzędzia przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki niemu firmy mogą gromadzić, analizować i wykorzystywać informacje dotyczące klientów, co pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby oraz preferencje.

Systemy CRM wspomagają obsługę zapytań, zamówień oraz monitorowanie historii interakcji z klientami. To umożliwia świadczenie bardziej spersonalizowanych usług i budowanie długotrwałych relacji z klientami.

Systemy do automatyzacji kontroli stanu magazynowego, zamówień i wysyłki

Systemy te automatyzują procesy związane z magazynowaniem, zarządzaniem zamówieniami oraz wysyłką towarów. Pozwalają na bieżąco śledzić stan zapasów, automatycznie generować zamówienia na podstawie zapotrzebowania oraz efektywnie planować i realizować dostawy. Dzięki temu Twoja firma może uniknąć problemów z brakami towarów i zminimalizować koszty związane z magazynowaniem.

Systemy do zarządzania projektami

Systemy do zarządzania projektami umożliwiają planowanie, monitorowanie i kontrolowanie prac związanych z różnego rodzaju przedsięwzięciami. Pozwalają na określenie zadań, harmonogramów, alokację zasobów oraz śledzenie postępu prac. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać projektami, zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich i czasowych oraz skuteczniej reagować na ewentualne opóźnienia czy zmiany w projekcie.

System do zarządzania finansami

Systemy do zarządzania finansami zapewniają lepszą kontrolę budżetu. Ich zadaniem jest też tworzenie raportów finansowych oraz monitorowanie płatności i przepływów pieniężnych.

System WMS (Warehouse Management System)

Systemy WMS są przeznaczone do zarządzania magazynem. Pozwalają na optymalizację procesów kompletacji zamówień, śledzenie przemieszczeń towarów w magazynie oraz monitorowanie stanów zapasów. Firma korzystająca z tego typu narzędzi efektywniej zarządza dostawami, a jej magazyn działa znacznie wydajniej.

System ERP (Enterprise Resource Planning)

Systemy ERP integrują różne obszary działalności firmy, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, produkcją, sprzedażą czy logistyką. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma kompleksowy wgląd w swoje operacje i może lepiej koordynować pracę różnych działów. System ERP redukuje zbędne procesy i przyspiesza zarządzanie zasobami, co znacznie ułatwia prowadzenie firmy.

Dłoń robota

Automatyzacja procesów za pomocą AI

Obsługa klienta za pomocą chatbotów

Chatboty są w stanie samodzielnie reagować na pytania i prośby klientów, zapewniając szybki kontakt w dowolnym czasie. Dzięki temu firma może zaoferować lepszą obsługę klienta, jednocześnie obniżając koszty związane z utrzymaniem personelu.

Analiza danych klientów

Sztuczna inteligencja może przetwarzać dane w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i tendencje oraz dostarczać wgląd w preferencje i zachowania klientów. To umożliwia firmom lepsze zrozumienie swojej grupy docelowej i dostosowanie oferty do ich potrzeb.

Prognozy sprzedaży

Dzięki zastosowaniu samouczących się algorytmów firmy mogą lepiej planować swoje działania i korygować strategie marketingowe, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Sztuczna inteligencja analizuje dane dotyczące procesów produkcyjnych w celu identyfikacji obszarów, które mogą być ulepszone. Algorytmy AI są w stanie zaproponować optymalne ustawienia maszyn i parametrów produkcji, by zwiększyć wydajność, zredukować straty i obniżyć koszty.

Automatyzacja procesów marketingowych

Algorytmy AI analizują dane dotyczące zachowań i preferencji klientów, a następnie dostosowują treści marketingowe tak, aby były skuteczniejsze. To pozwala tworzyć spersonalizowane kampanie, które trafiają w gusta odbiorców i generują lepsze rezultaty sprzedażowe.

Automatyzacja analizy danych

Sztuczna inteligencja może przetwarzać wiele danych w krótkim czasie, wydobywając z nich istotne informacje. To znacznie ułatwia identyfikację trendów rynkowych, analizę konkurencji oraz podejmowanie szybkich decyzji opartych na wiarygodnych źródłach.

Automatyzacja zarządzania łańcuchem dostaw

AI może monitorować stany magazynowe, analizować trendy sprzedażowe i prognozować zapotrzebowanie na produkty. Potrafi też optymalizować trasy dostaw, a w efekcie minimalizować koszty logistyczne i skrócić czas dostarczenia towarów klientom.

Zautomatyzuj swoją firmę!

Automatyzacja procesów biznesowych przynosi liczne korzyści dla firm z różnych branż. Warto wspierać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi i technologią AI - dzięki temu Twoja firma nie tylko zaoszczędzi czas i pieniądze, ale także wzrośnie jej pozycja na rynku.

Nie wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj się z nami i jeszcze dziś przenieś swoją firmę na kolejny poziom rozwoju!

automatyzacja procesówkorzyści z wdrożenia automatyzacjiobszary w firmie które można zautomatyzowaćprzykłady automatyzacji procesów w różnych branżachjak wprowadzić automatyzacjęsystemy ITAI a automatyzacja procesów

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Ta strona używa plików cookiesPolityka PrywatnościJak wyłączyć cookiesCyberbezpieczeństwo
OK